Adrese

Biblioteci-centre biblioteconomice naţionale din Republica Moldova

Biblioteci-centre biblioteconomice departamentale din Republica Moldova

Alte biblioteci specializate, universitare

Biblioteci publice municipale, raionale, orasenesti

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,

str. 31 august 1989, 78A,

mun. Chişinău, MD-2012, or. Chişinău

Pentru relaţii:

Tel.: 22 14 75 / anticamera

tel./fax: 22 14 75

e-mail: biblioteca@bnrm.md

adresa paginii web: WWW.bnrm.md

Director general Alexe  Rau

tel.:22 14 75

24 04 93

e-mail: alexe_rau@yahoo.com

Prim dir.adj.:  Elena Sănduţă,

Tel.:24-04-18

dir. adj. Vera Osoianu

tel.: 24 04 43

dir. Adj.: Alla Panici

tel.: 24 02 32

Biblioteca Natională pentru Copii

„I.Creangă”

str. Şciusev, 65,

mun. Chişinău, MD-2012(2 filiale)

pentru relaţii :

tel. : 22-95-09

tel./fax :

e-mail : bncreanga@dnt.md

adresa paginii web :

Director Claudia Balaban

Tel.: 22-95-09

Prim dir. Adj.   Eugenia Bejan

Tel. :22-95-56

Dir. Adj.  Lilia Tcaci

Tel. :22-95-56

Biblioteci-centre biblioteconomice departamentale din Republica Moldova

1.     Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică

str. Creangă, 45,

mun. Chişinău, MD- 2064

Pentru relaţii :

Director Lilia Ghiţiu

Director interimar  – Elena Bordian (tel. 74 37 72)

 

Tel. :       74 34 14

  

adresa paginii web : http://www.iatp.md

2.     Biblioteca Ştiinţifică Centarală

« Andrei Lupan » a Academiei de Ştiinţe a RM

str. Academiei 5 a,

MD-2008, or. Chişinău

Pentru relaţii:

 Dir. Aurelia Hanganu

Tel. :     72 74 01

director adjunct – Brăiescu Ana,

tel. : 73 57 60

3.     Biblioteca Centrală a

Universităţii de Stat din Moldova

str. A.Mateevici, 60,

MD-2009, or. Chişinău

Pentru relaţii :

Tel. :        57-75-04 ; 57 75 03

Tel./fax : 24 42 48

e-mail : library@usm.md

adresa paginii web : http://www.usm.md

Dir. Ecaterina  Zasmenco,

Tel. :     57-75-04 ; 57 75 03

e-mail : zasmenco@usm.md

 

4.     Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă

a Universităţii Agrare de Stat din Moldova

str. Mirceşti, 44,

MD-2049, or. Chişinău

Pentru relaţii :

Tel. : 43 25 78 ; 43 25 92

Tel./fax : 31 22 76

e-mail : costin@uasm.md

adresa paginii web : http://www.uasm.md/library

Dir.Ludmila Costin,

 tel.:               43-25-92;      43-25-78

e-mail: costin@uasm.md

5.     Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat

de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

str. Ştefan cel Mare, 165,

MD-2004, or. Chişinău

e-mail: usmf@mail.ru

adresa paginii Web:

Director: Liubovi Karnaeva

Pentru relaţii:

Tel.: 20 51 80

e-mail: liubovi_carnaeva@usmf.md

 

Director-adj.: Elizaveta Vedean    

Pentru relaţii:

Tel.: 20 51 80

 

Director-adj.: Silvia Ciubrei    

Pentru relaţii:

Tel.: 20 51 80

 

Director-adj.: Tamara Baghici

Pentru relaţii:

Tel.: 20 55 52

        20 55 53

        20 55 54          

6.  Elena Harconita
Director, Biblioteca Stiintifica a US „A. Russo”
str. Puskin,38, Balti, MD 3121 R.Moldova
tel/fax: (0231) 52-445; GSM: 069062254
e-mail: elena.harconita@mail.ru, libruniv@usb.md
web: http://libruniv.usb.md
Lina Mihaluţa
Director adjunct   (0231) 52-435

E-mail:  aculina12@mail.ru

Igor Afatin
Director adjunct Informatizare  (0231) 52-446

E-mail: Afatin.Igor @usb.md, iga_ike@mail.ru

Elena Stratan
Sef serviciu Cercetare. Asistenta de Specialitate,
Biblioteca Stiintifica a US „A.Russo”
str.Puskin,38,Balti,3121 R.Moldova
Tel.:0(231)52427,GSM: 068409723
E-mail:bsu.sas@usb.md,stratan.elena@mail.ru,
http://libruniv.usb.md

7.     Biblioteca Academiei de Muzica, Teatru

si Arte Plastice

str. Mateevici, nr. 111,

mun. Chişinău, MD-2009

Pentru relaţii :

Tel. :       24 23 38

                23 84 39

Tel./fax : 22 19 49

e-mai : – rodica.avasiloaie@gmail.com

adresa paginii web :

Dir.Rodica Avasiloaie

Tel.:        24 23 38

               23 84 39   

 

 

 8.    Biblioteca  Republicană Internaţională

de Bază a Sindicatelor

str. Dimitrov, 7,

MD-2068, or. Chişinău

Dir. Larisa Ciobanu            49-20-49

9.     Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din Moldova

str.Drumul Viilor 36/2,

or. Chişinău, MD-2021

Dir. Tatiana Chiper             73-14-93

e-mail: rambler.ru

vice-director – Vitalie Master

tel.: 92 17 11

metodist – Veronica Matei, tel.: 73 14 56

Alte biblioteci specializate şi universitare

 

1.     Departamentul Informaţional

Biblioteconomic al  Universităţii

Libere  Internaţionale din Moldova

str. Vlaicu Pârcălab, 52, bl.2,

mun. Chişinău, MD-2012

Pentru relaţii:

Tel.: 21 24 18

e-mail: : biblioteca@ulim.md

adresa paginii Web: http//www.library.ulim.md

Dir. general: Zinaida Sochircă               

Pentru relaţii:

Tel.: 21-24-18

Dir. adj. Ludmila Corghenci        

Pentru relaţii:

Tel.: 21-24-18

e-mail: lcorghenci@yahoo.com 

2.     Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a

Universităţii Tehnice din Moldova

str. Studenţilor, 9, bl.5,

MD-2068, or. Chişinău

adresa paginii Web: library@utm.md

Dir. Zinaida Stratan 

Pentru relaţii:

Tel.: 31-91-72

e-mail: zstratan@yahoo.com

3.     Secţia de Informare şi Documentare a AAP

(Academiei Administrării Publice)

str. Ialoveni,100 “A” ,

mun. Chişinău, MD-2070

Pentru relaţii :

Tel. : 28 40 83

Tel./fax : 28 48 71

e-mail : biblioteca_aap@mail.md

adresa paginii web : http://www.aap.md

Dir.Rodica Sobeski-Camerzan 

Pentru relaţii:

Tel.:        28 40 83   

4.     Biblioteca Universităţii

Pedagogice din Tiraspol

str. Iablocichin, 5,

MD-2014, or. Chişinău

  Dir. Vladimir Catlabuga 

Tel. :  75-49-24

           75-46-61      

5.     Biblioteca Universităţii de Stat

de Educaţie Fizică şi Sport

str.  A. Doga, nr. 22

mun. Chişinău, MD – 2024

Pentru relaţii:

Tel.:              49 74 48

Tel./fax:       –

Adresa e-mail: biblioteca@usefs.md

Adresa paginii web: –

Dir.  Aurelia Madan

Tel.:                 49 74 48

Adresa e-mail: biblioteca@usefs.md

6.     Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de

Studii Economice din Moldova

str. Bănulescu Bodoni, 59,

MD-2005, or. Chişinău

Pentru relaţii :

Tel. : 40 27 22 ; 40 29 64

Tel./fax : 24 26 63

Adresa e-mail: library@lib.ase.md

Adresa paginii web: http://www.lib.ase.md

Dir.  Silvia  Ghinculova   

Tel.:        402722     

Tel./fax: 24-26-63 

e-mail: gsilvia@lib.ase.md

Dir. adj. Natalia Cheradi,

Tel.:      402964

e-mail.: cheradi@lib.ase.md

Metodist Ina Nicuţă, tel.: 402964

Marketolog Elena Railean, tel.: 402940

7.     Biblioteca Universităţii

Pedagogice de Stat  “ I.Creanga “

str. Ion Creanga, Nr.1, bloc. 4

mun. Chisinau, MD – 2069

Pentru relaţii:

Tel.: 74-33-55

e-mail:  library-upsc@mail.ru

adresa paginii Web:

Director interimar  Ecaterina Scherlet

Pentru relaţii:

Tel.: 74-33-55

e-mail: :  library-upsc@mail.ru

e-mail: scherlet@mail.ru

8.     Centrul de Informare în domeniul Proprietăţii Intelectuale (CID PI)

str. Andrei Doga  24/1,

mun. Chisinau, MD-2024

Dir. Petru Racu

Pentru relaţii:

Tel.:               49-30-16; 40 05 96

e-mail: biblagepi@yahoo.com

 

 1. 9.   Biblioteca Universităţii

de Stat din Cahul

Str. Independenţei nr. 1

Or. Cahul MD-3909

Pentru relaţii:

Tel.:              0 299 2 15 84

Tel./fax:        0 299 2 47 52

Adresa e-mail: ilies_olga@yahoo.co.uk

Adresa paginii web: –

Dir. Olga Ilieş,

Tel.: 0 299 2 15 84

Adresa e-mail: ilies_olga@yahoo.co.uk

 

 

 1. 10.        Biblioteca Universităţii de Stat din Comrat

Str. Galahon, 17

Or. Comrat, MD- 3800

Pentru relaţii:

Tel.:              0 298 2 39 62

Tel./fax:        0 298 2 34 81

Adresa e-mail: biblkoluc@yandex.ru

Adresa paginii web: –

Dir. Vera Petru Cimpoieş

11.   Biblioteca Academiei Relaţii

Internaţionale şi Studii Diplomatice

(ARISD)

Str. Gh. Caşu nr. 32, bl. 5

Chişinău MD-2025

Tel. 73-59-42

12.   Biblioteca   Universitatii de Studii

Umanistice

str. Grenobl,   Nr147 “B”

or.  Chisinau

Dir. Tatiana Babin                       72-77-47

13.   Biblioteca Universitatii  Cooperatist

Comerciale   a Republicii Moldova,

str. Gagarin,  nr.8, mun. Chisinau

Pentru relaţii:

Tel.:                 27 26 04

Tel./fax:           54 91 24

Adresa e-mail: bibl@uccm

Adresa paginii web: –

Dir.

Tel.:                        27 26 04

Adresa e-mail: –

14.   Biblioteca  Academiei “Ştefan cel Mare”

a Ministerului Afacerilor Interne din Moldova

str. Gh. Asachi, nr. 21

mun. Chişinău

Pentru relaţii:

Tel.:              72 97 98

Tel./fax:       –

Adresa e-mail: –

Adresa paginii web: –

Dir. Nadejda Şaran

Tel.:                 72 97 98

Adresa e-mail: –

15.   Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

Str. Doina, nr. 104, mun. Chişinău

Pentru relaţii:

Tel.: 46 87 33

Tel./fax: –

Adresa e-mail:-

Adresa paginii web:-

Dir. Elizaveta Globa

16.   Biblioteca Institutului Internaţional

de Management “IMI-Nova”

str. Hristo-Botev, nr. 9

Pentru relaţii:

Tel.: 56 87 37

Tel./fax: –

Adresa e-mail:-

Adresa paginii web:-

Dir. Stela Gapciuc
act. 04. 04. 2007 / Larisa Gologan

17.   Biblioteca Parlamentului

Republicii Moldova

Dir. Maria Morozan,

Tel.:      23-75-94

 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “B. P. HASDEU”

Bd. Ştefan cel Mare, 148, mun. Chişinău, MD – 2012

Adresa paginii web: www.hasdeu.md

e-mail: municipala@hasdeu.md

tel.: 22 33 60 (anticamera)

 

Director general

Lidia Kulikovski

e-mail: kulikovski@hasdeu.md

tel.: 223360

 

Vice director

Larisa Câşlaru

e-mail: caslaru@hasdeu.md

tel.: 278592

 

Director adjunct

Tatiana Coseri

e-mail:tcoseri@hasdeu.md

tel.: 278592

Director adjunct

Ludmila Panzari

e-mail: panza@hasdeu.md

tel.: 212730

 

Sef serviciu

Valentina Dorofti

depozit@hasdeu.md

224456

Achizitii. Evidenta. Prelucrare

Sef serviciu

Zinaida Pahomi

achizitii@hasdeu.md

661811

Automatizare. Informatizare

Sef serviciu

Victor Rusu

victor@hasdeu.md

221697

Webmaster

Alexei Panin

alexei_panin@hasdeu.md

221697

Marketing

Sef serviciu

Genoveva Scobioala

genoveva@hasdeu.md

221186

Relatii cu publicul 

Sef serviciu

Tatiana Fiodoruc

lectura@hasdeu.md

225006

Centrul de Informare si Documentare Chisinau

Sef serviciu

Taisia Foiu

taisia@hasdeu.md

221697

Centrul de Informare Europeana

Sef serviciu

Savela Starciuc

ciue@hasdeu.md

225006

Sef serviciu

Valentina Turvinenco

lesesaal@hasdeu.md

221181

Centrul de Hasdeulogie

Sef

Pavel Balmus

muzeu@hasdeu.md

223360

Serviciul editorial

Sef serviciu

Vlad Pohila

bibliopolis@hasdeu.md

221186

Personal

Sef serviciu

Tatiana Oghii

personal@hasdeu.md

222314

Mentenanta

Sef serviciu

Eva Roscovanu

222314

Raionul Anenii-Noi

 1. Biblioteca Publică Raională Anenii-Noi
  str. Suvorov, nr.13, Anenii-Noi, cod MD-6501,
  Pentru relaţii :
  Tel. : 0 265 2 42 66, 0 265 2 44 42
  e-mail : anenilibrary@yahoo.com
  www.anenilibrary.go.ro
  Dir. Maria Trofimov
  Tel. : 0 265 2 44 42
  Şef Secţie Cultură interimar Anenii Noi – Claudia Stefciuc
  Tel.: 0 265 2 43 49
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Parascovia Codreanu
 2. Biblioteca publică s. Şerpeni, Anenii Noi Tel. 265-34-776 MD-6534 E-mail : n.botnari@mail.ru

Municipiul Bălti

 1. Biblioteca Municipală « Eugeniu Coşeriu » BĂLŢI
  str. Puşkin, nr. 34, cod MD-3121, mun. Bălţi,
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 231 2 34 59
  0 231 2 60 73
  0 231 2 12 63
  0 231 2 91 72
  0 231 2 10 93
  e-mail: bibliobalti@gmail.com
  Director – Zinaida Dolinţă,
  Tel.: 0 231 2 34 59
  Şef Secţie Cultură – Vera Caraulan
 2. Biblioteca Filiala de carte românească, Str. Independenţei 36
  MD-3121, Tel.:0 231 6 13 33; Fax: 0 231 2 40 66
  Directorul filialei: Svetlana Lisa
  E-mail: biblio-balti@moldova.cc
 3. Biblioteca Filiala pentru copii „I.Creangă”
  Str. Independenţei, 36, MD-3100
  Tel.: 6- 14- 07
  WEB: www.balti.iatp.md/bccreanga

Raionul Basarabeasca

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Basarabeasca
  str. K.Marx, 57, Basarabeasca, MD-6701, Dir. Svetlana Ianceva, tel. : 0 297 2 28 86
  Şef Secţie Cultură : Iosif Bolea
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Mihail Caicî

Raionul Briceni

 1. Biblioteca Publică Raională Briceni
  str.Independenţei, 42 or. Briceni, cod MD-4700
  pentru relaţii:
  tel.: 0 247 2 22 36
  tel./fax: 0 247 2 22 80
  e-mail: libriceni@yahoo.com
  adresa paginii web: www.libriceni.md
  Dir. Tatiana Iudcovschaia, tel. 0 247 2 22 80
  e-mail: libriceni@yahoo.com
  Şef Secţi Cultură –Zagoreciuc Ilie tel.: 0 247 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Nina Navroţchi, e-mail.: Ninabib.57@mail.ru
 2. Biblioteca publică orăşenească or. Lipcani, Briceni Str. Libertăţii, 84 Tel. 61-474, 61-666 MD-4706, e-mail : bibliotecalip@mail.ru

Raionul Cahul

 1. Biblioteca Publică Raională Cahul
  str. Bl Victoriei, 18, or. Cahul, cod MD-3900
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 299 2 38 56
  Fax: 0 299 2 15 54
  e-mail: biblioteca_rcahul@yahoo.com

Dir. Rodica Dermengi, tel. : 0 299 2 38 56
Şef Secţie Cultură Cahul – Gheorghe Mândru Tel.: 0 299 2 59 08;
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Ana Caraman, tel.: 0 299 2 38 56

 1. Biblioteca publică s. Crihana Veche,MD-3918
  Director : Maria Cudlenco
  e-mail: cudlenco@front.ru
  maria.cudlenco@hotmail.ro

Raionul Călăraşi

 1. Biblioteca Publică Raională Călăraşi
  str. Eminescu, 27, or. Călăraşi, cod MD-4400
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 244 2 22 60
  e-mail: bibliotecacalarasi@yahoo.com
  adresa paginii web: calbib.front.ru
  Dir. Galina Agafiţa E-mail : g_agafita@yahoo.com
  Pentru relaţii: tel.: 0 244 2 22 60
  e-mail: bibliotecacalarasi@yahoo.com
  Şef Secţie Raională Cultură Călăraşi – Serghei Cojocari, Tel.: 0 244 2 03 36
  Specialist principal în problemele muzee, patrimoniu şi biblioteci – tel.: 0 244 2 22 60
 2. Biblioteca publică „George Munteanu”, s. Bravicea, Călăraşi MD-4414
  Tel.: 0 244 34 379
  Director: Angela Zatic
  e-mail: bibbravicea@yahoo.com
  URL: http://www.bpgm.to.md

Raionul Cantemir

 1. Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” Cantemir
  str. Trandafirilor, nr. 2 Cantemir, cod MD-7301
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 273 2 20 63
  Dir. Elena Tutunaru
  tel.: 0 273 2 20 63 Şef Secţie Raională Cultură – Nicolae Efticov, tel.: 0 273 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Aurelia Nechit
  tel.: 0 273 2 26 48

Raionul Căuşeni

 1. Biblioteca Publică Raională Căuşeni
  str. Păcii, 24, or. Căuşeni, cod MD-4300;
  Dir. Larisa Şestacovschi,
  Pentru relaţii :
  tel. : 0 243-2-25-17 ; 0 243-2-20-66 ;
  e-mail : lamica69@mail.ru
  Şef Secţie Cultură Căuşeni – Ion Fulga
  Tel.: 0 243-2-24-86
  Specialist principal în problemele muzee, patrimoniu şi biblioteci – Larisa Şestacovschi
  tel. : 0 243-2-25-17 ; 0 243-2-20-66 ;
  e-mail : lamica69@mail.ru

Raionul Cimişlia

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Cimişlia
  str. Stamati, 26, or. Cimişlia, MD-4100
  Dir. Elena Corovin,
  Pentru relaţii:
  tel. : 0 241 2 44 55, 2 24 55
  Şef Secţie Raională Cultură Cimişlia – Mihai Grîu
  Tel. : 0 241 2 62 76 ;
  Specialist principal în probleme muzee, patrimoniu şi biblioteci – Larisa Grădinaru
  tel. : 0 241 2 62 76

Raionul Criuleni

 1. Biblioteca Publică Raională “Tamara Isac” Criuleni
  str. Igori Şevciuc, nr. 1 Criuleni, cod MD-4801
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 248 2 22 79
  Dir. Maria Rapcea,
  tel.: 0 248 2 22 79
  Şef Secţie Raională Cultură – Elena Frumosu
  tel.: 0 248 2 23 23

Raionul Donduşeni

 1. Biblioteca Publică Raională Donduşeni
  str. Independenţei, nr. 97 Donduşeni, cod MD-5101
  Dir. Tamara Mariniuc, e-mail: marinciuc@rambler.ru
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 251 2 40 44
  adresa paginii Web: – www.ournet.md/~bprdonduseni
  Şef Secţie Cultură Donduşeni – Nina Juraveţ
  Tel. : 0 251 2 42 72
  Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci: Liuba Danuţa
  Tel.: 0 251 2 39 67

Raionul Drochia

 1. Biblioteca Publică Raională Drochia
  str. 31 august, 11, or. Drochia, cod MD-5202
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 252 2 35 37
  Fax: 0 252 2 02 58
  e-mail: drochialib@rambler.ru
  Dir. Maria Cojocaru,
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 252 2 35 37
  e-mail: drochialib@rambler.ru
  Şef Secţie Raională Cultură – Petru Ababei,
  Tel.: 0 252 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Valentina Luchianciuc,
  tel.: 0 252 2 26 48
 2. Biblioteca publică s.Sofia, Drochia MD-5230 Tel.:30-3-78 Director : Polişciuc Tatiana bibsofia@rambler.ru

Raionul Dubăsari

 1. Biblioteca publică pentru copii s.Cocieri str. Păcii 10 Tel. 52-2-78 0248 4 44 38 dubasariapl@moldova.mc
 2. Biblioteca publică s. Malovata Nouă, str. Victoriei 85, MD-4502
  Tel.: 0 48 4 47 53
  bibverlan@rambler.ru
  www.molovata-noua.as.ro
  Director Valentina Verlan

Raionul Edineţ

 1. Biblioteca Publică Raională Edineţ
  str. Independenţei, 67 Edineţ, cod MD-4601
  Dir. Rodica Gladiniuc
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 246 2 21 34, 0 246 2 28 57
  Şef Secţie Cultură – Ion Sitaru
  Tel.: 0 246 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Larisa Sajin,
  tel.: 0 246 2 26 48

Raionul Făleşti

 1. Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” Făleşti
  str. Moldovei, 7, Făleşti, cod MD-5901,
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 259 2 33 70, 0 259 2 43 42
 2. Biblioteca publică filiala carte românească Dir. Nina Onciu,
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 259 2 33 70
  e-mail: Onciu_2005@email.ro
  Şef Secţie Cultură – Grigore Budu,
  tel.: 0 259 2 26 48
  tel./fax: 0 259 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Natalia Vrabie,
  tel.: 0 259 2 22 46

Raionul Floreşti

 1. Biblioteca publică Orăşenească “Ion Creangă” Floreşti
  str. Speranţa, 10, or. Floreşti, cod MD-5000
  Dir. Eugenia Guţanu,
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 250 2 22 83
  Şef Secţie Cultură Floreşti – Leonid Ababii
  Tel. : 0 250 2 02 21
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Ludmila Borş
  Tel.: 0 250 2 57 30
 2. Biblioteca publică or. Mărculeşti, Floreşti str.Ştefan cel Mare 54 MD-5030 Tel.: 250-41-085 e-mail: bibliojun@mail.ru
  Director : Cocieru Svetlana
  svetlana-cocieru@yandex.ru

Raionul Glodeni

 1. Biblioteca Publică Raională Glodeni
  str. Ştefan cel Mare,16, Glodeni, cod MD-4901,
  Pentru relaţii:
  Dir.: Eugenia Dicaia
  Tel.: 0 249 2 45 16, 0 249 2 24 09
  e-mail: eugenia-dichii@rambler.ru
  Şef Secţie Cultură Glodeni – Vasile Guţuleac,
  Tel.: 0 249 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Olga Motîlică
  Tel. 0 249 2 52 92

Raionul Hânceşti

 1. Biblioteca Publică Raională Hânceşti “Antonie Plămădeală”
  str. Varlaam, nr.1, Hânceşti, cod MD-3401
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 269 2 30 70
  Dir. Mariana Jalbă
  tel.: 0 269 2 30 70 e-mail: brplamadeala@mail.md; www.biblioteca-hincesti.com
  Şef Secţie Cultură Hânceşti – Tudor Plăcintă
  Tel.: 0 269 2 28 41
  Specialist în problemele muzee, patrimoniu şi biblioteci – Valentina Cotorobai Tel: 0 2692 30 76 mob.: 067259995

Raionul Ialoveni

 1. Biblioteca Publică Orăşenească “Petre Ştefănucă” Ialoveni
  str. Basarabia, 1, Ialoveni, cod MD-6800
  Pentru informaţii:
  e-mail: bibial@gmail.com.md
  adresa paginii web: www.bibialoveni.com.md
  Dir. Larisa Petcu, tel.: 0 268 2 11 89
  e-mail: bibial@gmail.com.md
  Şef Secţie Cultură Ialoveni – Claudia Şerşun
  Tel.: 0 268 2 66 04
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Sofia Muşat
  tel.: 0 268 2 60 04
 2. Biblioteca publică s. Costeşti, Ialoveni str. Ştefan cel Mare MD-6813 Tel.: 0 268 5 13 91 e-mail: amiglob@email.ro
 3. Biblioteca publică s. Dănceni, Ialoveni MD-6814, Tel.34-4-21 E-mail: mariancik86@rambler.ru

Raionul Leova

 1. Biblioteca Publică Raională Leova
  str. Ştefan cel Mare, 67, or. Leova, cod MD-6300
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 263 2 31 75;
  e-mail: contact@biblioteca-leova.org

http://www.biblioteca-leova.org
Dir. Valentina Naşco,
Pentru relaţii:
tel.: 0 263 2 31 75
e-mail: biblioteca.leova@gmail.com
Şef Secţie Cultură: Mihail Suruc
Tel.: 0 263 2 41 75
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Zinaida Marinov
tel.: 0 263 2 46 40

Raionul Nisporeni

 1. Biblioteca publică Raională Nisporeni
  str. Livezilor, 1, or. Nisporeni, cod MD-6401
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 264 2 23 48
  Dir.: Elizaveta Tîmbur
  tel.: 0 264 2 23 48
  Şef Secţie Cultură – Aurelia Andronachi
  Tel.: 0 264 2 44 03
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee – Mucu Nadejda
  tel.: 0 264 2 37 11

Raionul Ocniţa

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Ocniţa
  Str. Independenţei, 49
  Ocniţa, cod MD-7101
  Republica Moldova
  Tel.: 0 271 2 30 34
  Director: Maia Taraban e-mail: maia-taraban@rambler.ru

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Evghenia Adamciuc Tel: 0 271 2 14 29 sc_ocnitsa@mail.ru

Raionul Orhei

 1. Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” ORHEI
  bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3500
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 235 2 36 84
  Tel./fax: 0235 2 36 84
  e-mail: bib_orhei@bk.ru
  adresa paginii web: http://donici-lib.org/
  Dir. Lidia Sitaru,
  tel.: 0 235 2 36 84
  e-mail: lidia_sitaru@mail.ru
  Şef Secţie Cultură – Gheorghe Guriuc
  tel: 0 235 2 26 48
  Specialist în problemele biblioteci, patrimoniu şi muzee – post vacant
 2. Biblioteca Publică Raională Râşcani Str. Independenţei, 56
  Rîşcani, MD-5600
  Republica Moldova
  Tel.: 0 256 2 49 61
  Director: Galina Sacaliuc
 1. Biblioteca Publică orăşenească pentru Copii „I.Creangă” Orhei, Str.Renaşterii Naţionale, 16, MD 3501, Tel.: 0 235 2 36 23 Director Zinaida Aldamachi, e-mail: bibcopiiorhei@mail.md
 2. Biblioteca „Slobozia Doamnei” Str.31 August 69, or. Orhei MD-3501, Tel.: 32-8-10 E-mail: bib_sl@mail.ru

Raionul Râşcani

 1. Biblioteca Publică Raională Râşcani Str. Independenţei, 56
  Rîşcani, MD-5600
  Republica Moldova
  Tel.: 0 256 2 49 61
  Director: Galina Sacaliuc

Şef Secţie Cultură – Emilia Garbuz tel: 0 256 2 26 48
Specialist în problemele biblioteci, patrimoniu şi muzee – Claudia Gherman, tel. 0 256 2 45 65

Raionul Rezina

 1. Biblioteca Publică Orăşenească “Mihai Eminescu” Rezina,
  str. M.Eminescu 3, Rezina, cod MD-5400
  Pentru relaţii:
  Tel./fax: 0 254 2 28 36, 0 254 2 44 72
  Dir. Galina Davîdic
  tel./fax: 0 254 2 28 36, 0 254 2 44 72

www.biblioteca-rezina.com
e-mail: galina-davidic@mail.ru, galina.davidic@yahoo.com
Tel.: 0 254 2 29 41
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Galina Davîdic

Raionul Sângerei

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Sângerei
  str. Ştefan cel Mare, nr. 2, Sîngerei, cod MD- 6200
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 262 2 27 53
  e-mail: Biblioteca_Singerei@mail.md
  Dir. Lilia Costeţchi,
  tel.: 0 262 2 33 72
  Şef Secţie Cultură – Valeriu Rusu,
  Tel.: 0 262 2 48 98
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Tamara Deleu,
  tel.: 0 262 2 48 98
 2. Biblioteca Raională Sângerei Tel: 2 48 98 Dir. Ludmila Medvedi

Biblioteca publică Bilicenii Vechi,
c. Bilicenii Vechi, r-nul Sângerei, MD-6214
tel: 026233670,
email: biblbiliceniivechi@yahoo.com,
weblog: http://bvbiblioteca.wordpress.com/

Maia Balan

Raionul Soroca

Biblioteca Publică “Mihail Sadoveanu” SOROCA

str.Alex. cel Bun, 25, Soroca, cod MD-3006

Pentru relaţii:
tel.: 0 230 2 23 15
tel./fax: 0 230 2 33 36 /Secţia Cultură Soroca
e-mail: m.sadoveanu@mail.ru
Dir. Eugenia Răilean
tel.: 0 230 2 30 69
Şef Secţie Cultură – Grigore Bucataru Tel.: 0 230 2 31 24
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee – Raisa Bicec
tel.: 0 230 3 00 66

Raionul Străşeni

 1. Biblioteca Publică Raională Străşeni “Mihail Sadoveanu”
  str. M.Eminescu, 37, Străşeni, cod MD-3701,
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 237 2 22 44, 0 237 2 27 67
  tel./fax: 0 237 2 22 44
  e-mail: bibstraseni@yahoo.com
  adresa paginii web: http://moldova.cc/libstraseni/
  Dir. Nadejda Pădure,
  tel.: 0 237 2 22 44; 0 237 2 27 67
  e-mail: nadipadure@yahoo.com
  Şef Secţie Cultură – Claudia Nestor
  Tel.: 0 237 2 79 07, 2 81 43
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Ludmila Reuţoi Tel 0 237 2 81 43
 2. Biblioteca publică s. Tătăreşti, Străşeni MD-3732, Tel.: 0 237 6 63 81 ;Tel. 66381
  Şefă de bibliotecă: Victoria Marola
  e-mail: marolavictoria@mail.ru

Raionul Şoldăneşti

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Şoldăneşti
  Str. Păcii, 26
  Şoldăneşti, MD-7200
  Republica Moldova
  Tel.: 0 272 2 50 96

www.ebmaster.bpo@gmail.com
Director: Ludmila Glijinschi, Tel. 0272 2-50-96

Raionul Ştefan -Vodă

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Ştefan-Vodă
  str. 31 August, nr. 2, Ştefan-Vodă, cod MD-4200
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 242 2 30 25
  Dir. Galina Musteaţă,
  Tel.: 0 242 2 30 25 /serv.
  0 242 2 44 85 / dom. E-mail : cvirtual@yandex.ru
  Şef Secţie Cultură – Anatol Cadu,
  Tel.: 0 242 2 26 48
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – loc vacant
  tel.: 0 242 2 26 48

Raionul Taraclia

 1. Biblioteca Publică Orăşenească TARACLIA
  str. Sovietscaia, nr. 46, Taraclia, cod MD-7401,
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 294 23 273
  tel./fax: 0 294 23 2 73
  e-mail: inform-centr@mail.ru
  Dir. Nadejda Tanova
  tel.: 0 294 2 48 18

e-mail: inform-centr@mail.ru
Şef Secţie Cultură Taraclia – Tatiana Celarscaia,
Tel.: 0 294 2 56 48
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Maria Calciu,
tel.: 0 294 2 53 12

 1. Biblioteca publică s. Tvardiţa Nr. 1, MD-6118, Tel. 63-4-64 E-mail : SlavovaMaria52@mail.ru WEB: www.tvarditsa.com

Raionul Teleneşti

 1. Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti
  str. Alexandri, nr. 8, Teleneşti, cod MD-5401
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 258 2 26 46, 0 258 2 34 01
  tel./fax: 0 258 2 26 46
  e-mail: bptelenesti@yahoo.com
  Dir. Maria Furdui,
  tel.: 0 258 2 26 46
  e-mail: bpotelenesti@yahoo.com
  Şef Secţie Cultură – Sergiu Poperecinii,
  tel.: 0 258 2 26 48; 0 258 2 55 99
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Maria Furdui tel.: 0 258 2 26 46
 2. Biblioteca publică s. Văsieni, Teleneşti MD-5835, Tel.: 0 258 5 52 15
  Director : Elena Vîntu
  e-mail: velena@moldova.cc

Raionul Ungheni

Biblioteca Publică Raională “Dmitrie Cantemir” UNGHENI
str. Eminescu, nr. 39, Ungheni, cod MD-3606,
Pentru relaţii:
Tel: 236 20-193
Tel./fax: 0 236 2 79 34
e-mail: bibcantemir@ungheni.iatp.md
Dir. Victoria Bernic
tel.: 0 236 2 79 34, 0 236 2 01 93
e-mail: vbernic@yahoo.com
Şef Secţie Cultură – Eugenia Baroncea, tel.: 0 236 2 26 48

UTA Găgăuzia

 1. Biblioteca Publică Regională a UTA Găgăuzia Comrat
  Str. Lenin, 196
  Comrat, MD-3800
  Republica Moldova
  Tel.: 0 298 2 45 46
  Draganov_library@mail.ru
  Director: Maria Nedealcova

Sef Direcţie Cultură UTAG – Dumitru Cambur

Şef adjunct Direcţie Cultură – Eugenia Liunenova

UTA Găgăuzia, Ceadâr-Lunga

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Ceadâr-Lunga
  str. Lenin, 127, Ceadâr-Lunga, cod MD-6100, UTA Găgăuzia
  Pentru relaţii:
  Tel.: 0 291 2 40 82
  0 291 2 40 04
  0 291 2 39 37
  e-mail:ciadir-lungapgb@mail.ru
  Dir. Valentina Paşalî,
  tel.: 0 291 2 40 82
  0 291 2 40 04
  0 291 2 39 37

UTA Găgăuzia, Vulcăneşti

 1. Biblioteca Publică Orăşenească Vulcăneşti
  str. Gagarin, 44, or. Vulcăneşti, cod MD-5300,
  Pentru relaţii:
  tel.: 0 293 2 34 39
  0 293 2 28 60 /admin. raională
  Dir. Raisa Onofrei,
  tel.: 0 293 2 34 39

Biblioteci publice

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Str. 31 August 1989, nr. 78-A
Chişinău, MD-2012
Republica Moldova

Web: http://www.bnrm.md
Tel.: (373 22) 22-14-75, 24-04-93

Fax: (373 22) 22-14-75
E-mail: biblioteca@bnrm.md

Director general Alexe Rău

E-mail: alexe_rau@bnrm.md

Director adjunct – Elena Sănduţă, 24-04-18, e-mail: biblioteca@bnrm.md

Director adjunct – Vera Osoianu, 24-04-43, e-mail: vera_osoianu@yahoo.com

Director adjunct – Alla Panici, 24-02-32, e-mail: alla_panici@yahoo.com

 

Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă”

Str. Şciusev, 65

Tel.  22-95-09
Fax: 22-95-09

Web: http://www.bncreanga.md

Director general  Claudia Balaban, e-mail: balaban@bncreanga.md

Director adjunct- Eugenia Bejan, e-mail: bejemd@bncreanga.md

Tel. 22-95-56

Director adjunct – Lilia Tcaci

 

 

Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”

Bd. Ştefan cel Mare, 148, mun. Chişinău, MD-2012

Web: www.hasdeu.md

E-mail: municipala@hasdeu.md

Tel: 22-33-60 (anticamera)

Director general Lidia Kulikovski, e-mail: kulikovski@hasdeu.md, tel.: 22-30-60

Director adjunct Larisa Câşlaru, e-mail: caslaru@hasdeu.md, tel.: 27-85-92

Director adjunct Tatiana Coşeri, e-mail: tcoseri@hasdeu.md, tel.: 27-85-92

Director adjunct Ludmila Pânzari, e-mail: panza@hasdeu.md, tel.: 21-27-30

 

 

Biblioteca Municipală “Eugen Coşeriu”  Bălţi

Str. Puşkin, 34

MD-3121, mun. Bălţi,

Director  Zinaida Dolinţă,  tel.0 -231- 23459, 0-231-26073, 0-231-21263

0-231-29172, 0-231-21093

Şef secţie Cultură –Vera Caraulan, e-mail: culturabbalti@gmail.com,  tel. 0-231-25083

Specialist  principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee

D-na Cojocaru Inga, tel. 0-231-24434, e-mail: bibliobalti@gmail.com

 1. Biblioteca Filiala nr. 1, Str. Malinovschi 22, MD-3100, Tel.: 0-231-37214
 2. Biblioteca Filiala nr. 2, Str. Cehov 23, Tel. 0-231-32070, MD-3100
 3. Biblioteca Filiala nr. 3, Str. Timireazev 4, MD-3100, Tel.: 0-231-42018
 4. Biblioteca Filiala nr. 4, Str. Strii 19 nr. 4, MD-3100, Tel.: 0-231-67391
 5. Biblioteca Filiala nr. 5, Str. Bulgară 100, MD-3100, Tel.: 0-231-76190
 6. Biblioteca Filiala nr. 6, Str. T.Vladimirescu 8, MD-3100, 0-247-31507
 7. Biblioteca Filiala nr. 7,  de carte românească, Str. Independenţei 36
  MD-3121, Tel.:0-231- 61313; Fax: 0-231-24066 Şefa  filialei: Svetlana Lisa
 8. Biblioteca Filiala pentru copii „I.Creangă”
  Str. Independenţei, 36, MD-3100
  Tel.: 0-231-61407, web: www.balti.iatp.md/bccreanga
 9. Biblioteca publică s. Elizaveta, Tel. 0-231-92616,  Str. I. Magnet, MD-3151
 10. Biblioteca publică s. Sadovoe, MD-4930

 

 

 

***

 

Biblioteca Publică Orăşenească Anenii-Noi

Str. Suvorov, 13, Anenii-Noi, MD-6501,

Director  Maria Trofimov, tel.: 0- 265-24442 , e-mail: biblio-aneni@mail.md

Web: www.biblio-aneni.info

Şef  Secţie Cultură, Vasile Moroşanu

Tel. 0-265-24349, 0-265-24266

Specialist principal în domeniile  biblioteci, patrimoniu şi muzee-Parascovia Codreanu

 1. Biblioteca publică pentru copii Anenii Noi Str. 31 August 3, Tel. 0-265-22977 MD-6501
 2. Biblioteca publică s. Berezchi, MD-6501

4.       Biblioteca publică s. Botnăreşti, MD-6511 Şef de bibliotecă  Popa Valentina  Tel. 0-265-79248

 1. Biblioteca publică s. Bulboaca N.1,  Tel. 0-265-47864 MD-6512
 2. Biblioteca pentru  s. Bulboaca N.2,  MD-6512, Şef de bibliotecă Miron Angela, Tel. 0-265-47234
 3. Biblioteca publică s. Calfa, MD-6513, Tel. 0-265-37355
 4. Biblioteca publică s. Ciobanovca, MD-6516 Şef de bibliotecă  Corlăteanu Olga
 5. Biblioteca publică s. Chetrosu, MD-6514
 6. Biblioteca publică s. Chirca, Tel. 0-265-93800 MD-6515
 7. Biblioteca publică s. Cobusca Nouă, MD-6517  Tel. 0-265-35683
 8. Biblioteca publică s. Cobusca Veche, MD-6518  Şef de bibliotecă Begal Pelaghia
 9. Biblioteca publică s. Creţoaia, MD-6519
 10. Biblioteca publică s. Delacău, MD-6520
 11. Biblioteca publică s. Floreni, MD-6521
 12. Biblioteca publică s. Geamăna, MD-6522 Tel. 0-265-68556
 13. Biblioteca publică s. Gura Bâcului, MD-6523 Tel. 0-265- 41679
 14. Biblioteca publică s. Hârbovăţ, MD-6524 Şef de bibliotecă Berzoi Natalia Tel. 0-265- 71215
 15. Biblioteca filială pentru copii s. Hârbovăţ,  MD-6524 Şef de bibliotecă  Minzarari Ala Tel. 0-265-713 22
 16. Biblioteca publică s.Hârbovăţul Nou, MD-6501 Şef de bibliotecă Budescu L.
 17. Biblioteca publică s.Larga, MD-7722 Şef de bibliotecă Vetrici Polina  Tel. 0-265- 95200
 18. Biblioteca publică s. Maximovca, MD-6525  şef de bibliotecă Bradu A
 19. Biblioteca publică s. Mereni,  MD-6526
 20. Biblioteca publică s. Merenii Noi, MD-6527
 21. Biblioteca publică s. Ochiul Roş, MD-7724
 22. Biblioteca publică s. Puhăceni, Şef de bibliotecă Gorgan Maria Tel. 0-265-75294
 23. Biblioteca publică s. Roşcani, MD-6530  Şef de bibliotecă Croitor E.
 24. Biblioteca publică s. Ruseni, MD-6531
 25. Biblioteca publică s. Speia, MD-6533
 26. Biblioteca publică s. Şerpeni, Tel. 0-265-34776 MD-6534 E-mail : n.botnari@mail.ru, web: www.Biblioteca-Serpenihome.ro
 27. Biblioteca publică s. Teliţa, Tel. 31-2-74 MD-6535
 28. Biblioteca publică s. Todireşti, MD-6536  Şef de bibliotecă Railean Lidia Tel. 0-265- 76244
 29. Biblioteca publică s. Troiţa Nouă, MD-6537
 30. Biblioteca publică s. Ţânţăreni,  MD-6538
 31. Biblioteca filială pentru copii s.Ţânţăreni, MD-6538
 32. Biblioteca publică s. Varniţa, MD-3251
 33. Biblioteca publică s. Zolotievca, MD-7723

 

 

***

Biblioteca Publică Orăşenească  Basarabeasca

Str. K.Marx, 58,MD-6701, Basarabeasca

Director  Svetlana Ianceva, tel. :0-297-22886

Şef Direcţie cultură Iosif Bolea, tel. 0-297-21043

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu  şi muzee Mihai Caicâ, tel. 0-297-21043

 1. Biblioteca publică filială pentru copii or. Basarabeasca Str.Gogol, 1 Şef de bibliotecă  Gospodinova Ludmila MD-6701,Tel. 0-297-82757
 2. Biblioteca pentru copii  or. Basarabeasca  Str. Karl Marx, 57, MD-6701, Tel. 0-297-22343
 3. Biblioteca publică  or.Basarabeasca  str. Gogol 1,  Tel. 0-297-82757
 4. Biblioteca publică s. Abaclia, str. Aleco Russo Şef de bibliotecă  Secrieru Viorica MD-6711, Tel. 0-297-5 1236
 5. Biblioteca filială pentru copii s. Abaclia, str. Aleco Russo, Şef de bibliotecă Topal Efrosinia  MD-6711, Tel. 0-297-52027
 6. Biblioteca publică s. Başcalia, str Ştefan cel Mare Şef de bibliotecă  Tarleva Nina MD-6712, Tel. 0-297-5 43 45
 7. Biblioteca filială pentru copii s. Başcalia, str. Ştefan cel Mare Şef de bibliotecă Iabanji Galina  MD-6712, Tel. 0-297-54237
 8. Biblioteca publică s. Carabetovca, str. Ştefan cel Mare, Şef de bibliotecă Cazacu Natalia  MD-6713, Tel. 0-297-563 41
 9. Biblioteca publică s. Iordanovca, Str.M Frunze  Şef de bibliotecă Vasluian Claudia  MD-6714, Tel. 0-297 63299
 10. Biblioteca publică s. Ivanovca, Şef de bibliotecă Pascalova Tatiana  MD-6715, Tel. 0-297-58376
 11. Biblioteca publică s. Iserlia, str. Mira 71 MD-6715, Şef de bibliotecă Gorelco Valentina Tel 0-297-58261
 12. Biblioteca publică s. Sadaclia, str. 31 August  Şef de bibliotecă  Costiuc Claudia MD-6716, Tel. 0-297-5 7459
 13. Biblioteca filială pentru copii s. Sadaclia, str. 27 August  Şef de bibliotecă Tacu Claudia MD-6716, Tel. 0-297-57146

***

Biblioteca Publică Raională Briceni

Str.Independenţei, 42

Briceni, MD-4700,

Director  Tatiana Iudcovskaia , tel. 0- 247-22280,

Şef Secţie  Cultură – Ilie Zagoriiciuc , tel. 0-247-22648

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee

Dna Nina Navroţchi, tel. 0-247-22236, e-mail: seccultbr@mail.ru

Web: www.moldova.cc/libriceni

În cadrul Bibliotecii Raioanale Briceni funcţionează

Filiala de carte românească

2. Biblioteca publică orăşenească or. Lipcani Str. Libertăţii, 84 Tel. 0-247-61474, 0-247-61666  MD-4706, e-mail : bibliotecalip@mail.ru

3. Biblioteca orăşenească pentru copii or. Lipcani Str. Independenţei, 22, Tel. 0-247-61941 MD-4706

4. Biblioteca publică s. Balasineşti, Tel. 0-247-36422,  MD-4711

5. Biblioteca publică s. Bălcăuţi, Tel. 0-247-92470, MD-4712

6. Biblioteca publică s. Berlinţi, Tel. 0-247-64111,  MD-4713

7. Biblioteca publică s. Bezeda, Tel. 0-247-30410, MD-4714

8. Biblioteca publică s. Beleavinţi, Tel. 0-247-45160

9. Biblioteca publică s. Bulboaca, Tel. 0-247-92637, MD-4716

10. Biblioteca publică s. Caracuşenii Vechi, Tel. 0-247-44998, MD-4718

11. Biblioteca publică s. Caracuşenii Noi, Tel. 0-247-54225,  MD-4718

12. Biblioteca publică s. Colicăuţi, Tel. 0-247-42226,  MD-4719

13. Biblioteca publică s. Corjeuţi, Tel.0-247-57279,  MD-4720

14. Biblioteca publică s. Coteala, Tel. 0-247-34132, MD-4721

15. Biblioteca publică s. Cotiujeni, Tel. 0-247-46378,  MD-4722

16. Biblioteca publică s. Criva, Tel. 0-247-47386, MD-4723

17. Biblioteca publică s. Drepcăuţi, Tel. 0-247-52478, MD-4724

18. Biblioteca publică s. Grimăncăuţi, Tel. 0-247-48232,  MD-4726

19. Biblioteca publică s. Halahora de Sus, Tel. 0-247-33077,  MD-4729

20. Biblioteca publică s. Hlina, MD-4730

21. Biblioteca publică s. Larga, Tel. 0-247-51700, MD-4731

22.   Biblioteca pentru copii s. Larga, Tel. 0-247-51585,  MD-4731

23.   Biblioteca publică s. Mărcăuţi, MD-4732

24.   Biblioteca publică s. Medveja, Tel. 0-247-32384,  MD-4733

25.   Biblioteca publică s. Mihaileni, Tel. 0-247-92130,  MD-4734

26.   Biblioteca publică s. Pererâta,  MD-4735

27.   Biblioteca publică s. Şirăuţi, Tel. 0-247-53660, MD-4734

28.   Biblioteca publică s. Slobozia Şirăuţi, Tel. 0-247-55268,  MD-4737

29.   Biblioteca publică s. Tabani, Tel. 0-247-43183, MD-4738

30.   Biblioteca publică s. Trebisăuţi, Tel. 0-247-41243,  MD-4739

31.   Biblioteca publică s. Teţcani,  MD-4739

32.   Biblioteca publică s. Trestieni, MD-4739

***

Biblioteca Publică Raională Cahul

Bd. Victoriei , 18, Cahul, MD-3900

Director  Rodica Dermenji, tel. 0- 299- 23856, 0-299-21554, e-mail: dermengirrdermengi@yahoo.com, e-mail: biblioteca_cahul@mail.md

Şef Secţie Cultură Cahul  Gheorghe Mândru, tel. 0-299-31412

Specialist în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee

D-na Ana Caraman, tel. 0-299-23856

2.       Biblioteca pentru copii or. Cahul, Bd. Victoriei, 18, MD-3900, Şef de bibliotecă Curjos Vera

3.       Biblioteca publică Cahul nr. 2, Str. Păcii 1, MD-3900  Şef de bibliotecă Nikolaeva  Tamara

4.       Biblioteca filială nr.3 Cahul, Str. Negruzzi, 121, MD-3900  Şef de bibliotecă Nebunu Zinaida

5.       Biblioteca filială nr. 4 Cahul, Str. Sanatoriului, 18, MD-3900  Şef de bibliotecă Donici Tamara

6.       Biblioteca publică s. Alexandru Ioan Cuza, Tel. 0-299-79248,  MD-5311  Şef de bibliotecă Zugrav Zina

7.       Biblioteca publică s. Alexanderfield, Tel. 0-299-70210,  MD-5314 Şef de bibliotecă Gleb Maria

8.       Biblioteca publică s. Andruşul de Sus, MD-3912  Şef de  bibliotecă Todos Carolina

9.       Biblioteca publică, s. Andruşul de Jos,MD-3911  Şef de bibliotecă Raru Olesea

10.   Biblioteca publică s. Badicul Moldovenesc, MD-3913  Şef de bibliotecă Lateş Leonid

11.   Biblioteca publică s. Baurci- Moldoveni, MD-3914  Şef de bibliotecă Zaharia Efimia

12.   Biblioteca publică s. Brânza, MD-5312  Şef de bibliotecă Ţîu Ana

13.   Biblioteca publică s. Bucuria, MD-3915  Şef de bibliotecă  Bucur Tatiana

14.   Biblioteca publică s. Burlacu, MD-3916  Şef de bibliotecă Rotaru Iulia

15.   Biblioteca publică s. Burlăceni, MD-5313  Şef de bibliotecă Marin Ala

16.   Biblioteca publică s. Chircani, MD-3919  Şef de bibliotecă  Gustin Nina

17.   Biblioteca publică s. Chioselia-Mare, Tel. 0-299-66460,  MD-3914  Şef de bibliotecă Griţco Maria

18.   Biblioteca publică s. Châşliţa Prut, MD-5315  Şef de bibliotecă Nicula Natalia

19.   Biblioteca publică s. Colibaşi, MD-5316  Şef de bibliotecă  Ciobanu Elena

20.   Biblioteca pentru copii s. Colibaşi, MD-5316  Şef de bibliotecă Tricolici Vasilisa

21.   Biblioteca publică s. Cotihana, MD-3917  Şef de  bibliotecă Căpraru Veronica

22.   Biblioteca publică s. Crihana Veche,MD-3918
Şef de bibliotecă : Maria Cudlenco, blog:  http://www.bpcrihanaveche.wordpress.com

23.   Biblioteca publică s. Cucoara, MD-3919  Şef de bibliotecă Sava Marina

24.   Biblioteca publică s. Doina, Tel. 0-299-75238, MD-7323  Şef de bibliotecă Larina galina

25.   Biblioteca publică s. Frumuşica, Tel. 0-299-66445,  MD-391  Şef de bibliotecă Cîrîcu Elena

26.   Biblioteca publică s. Giurgiuleşti, Tel. 0-299-70010,  MD-5318  Şef de bibliotecă  Cangea Aculina

27.   Biblioteca pentru copii s. Giurgiuleşti, MD-5318  Şef de bibliotecă  Cîrchelan Maria

28.   Biblioteca publică s. Găvănoasa, Tel. 0-299-77119,  MD-5317  Şef de bibliotecă  Rudenco Ecaterina

29.   Biblioteca publică s. Huluboaia,  Şef de bibliotecă Jişco Dumitru

30.   Biblioteca publică s. Iujnoe, MD-5319  Şef de bibliotecă Botica Aliona

31.   Biblioteca publică s. Larga Nouă,MD-3921  Şef de bibliotecă   Strahoteanu Ludmila

32.   Biblioteca publică s. Lebedenco, Tel. 0-299-73560,  MD-3922  Şef de bibliotecă Ivaşcişin Valentina

33.   Biblioteca publică s. Lopăţica, Tel. 0-299-54221,  MD-3923  Şef de bibliotecă Ujacova Iulia

34.   Biblioteca publică s. Manta, MD-3925  Şef de bibliotecă Pascal Alexandru

35.   Biblioteca publică s. Moscovei, MD-3926  Şef de bibliotecă Turceac Elena

36.   Biblioteca publică s. Paşcani  Şef de bibliotecă Vulpe D.

37.   Biblioteca publică s. Pelinei, MD-3927  Şef de bibliotecă Luca Maria

38.   Biblioteca publică s. Roşu, MD-3928  Şef de bibliotecă Larisa Mititelu

39.   Biblioteca publică s. Rumeanţev, Tel. 0-299-72295,  MD-7333  Şef de bibliotecă  Drugalenco Eugenia

40.   Biblioteca publică s. Slobozia Mare MD-3934 Şef de bibliotecă Bejenaru Maria

41.   Biblioteca publică s. Taraclia de Salcie, MD-3929 Şef de bibliotecă Donea Vera
Tel.: 0-299-78436

42.   Biblioteca publică s. Tătăreşti, Tel.0-299-76645,  MD-3931 Şef de bibliotecă Romanenco Nina

43.   Biblioteca publică s. Ursoaia, MD-3932  Şef de bibliotecă Malai Aurica

44.   Biblioteca publică s. Văleni, Tel. 0-299-73309,  MD-5322 Şef de bibliotecă Devcioglo Sofia

45.   Biblioteca pentru copii s. Văleni, MD-3933  Şef de bibliotecă  Ciobanu Zina

46.   Biblioteca publică s. Vadul lui Isac, Tel. 0-299-75307,  MD-5321 Şef de bibliotecă Păcuraru Zina

47.   Biblioteca Publică s. Vladimirovca, Tel.0-293-77236 , Şef de bibliotecă Stoicev Valentina

48.   Biblioteca publică  s. Zârneşti, Tel. 0-299-59682, MD-3933 Şef de bibliotecă  Muchii Maria

 

***

Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” Cantemir
Str. Trandafirilor, nr. 2 Cantemir, cod MD-7301
Tel.: 0-273-22063
Director  Marina Nechit, tel.: 0-273-22063, Şef Secţie  Cultură – Nicolae Efticov, tel.: 0-273-22648,

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Aurelia Nechit
tel.: 0-273-22648, 0-273-22063

 

2. Biblioteca raională pentru copii or. Cantemir Str. Ştefan Vodă, 1 MD-7301

 1. Biblioteca publică s. Acui, MD-7311
 2. Biblioteca publică s. Antoneşti, MD-7312
 3. Biblioteca publică s. Baimaclia, MD-7313
 4. Biblioteca pentru copii s. Baimaclia, MD-7313
 5. Biblioteca publică s. Cania, MD-7314
 6. Biblioteca publică s. Capaclia, MD-7315
 7. Biblioteca publică s. Ciobalaccia, Tel. 0-273-70310,  MD-7318
 8. Biblioteca publică s. Câetu,
 9. Biblioteca publică s. Cârpeşti, MD-7316
 10. Biblioteca pentru copii s. Cârpeşti, MD-7316
 11. Biblioteca publică s. Câşla, MD-7320
 12. Biblioteca publică s. Chioselia, MD-7316
 13. Biblioteca publică s. Cociulia, MD-7321
 14. Biblioteca pentru copii s. Cociulia, MD-7316
 15. Biblioteca publică s. Constantinovca, MD-7333
 16. Biblioteca publică s. Coştangalia, MD-7322
 17. Biblioteca publică s. Crăciun, MD-7329
 18. Biblioteca publică s. Enichioi, MD-7324
 19. Biblioteca publică s. Iepureni, MD-7314
 20. Biblioteca publică s. Gheltosu, MD-7325
 21. Biblioteca publică s. Goteşti, MD-7326
 22. Biblioteca publică s. Haragâş, MD-7327
 23. Biblioteca publică s. Hănăseni, MD-7339
 24. Biblioteca publică s. Hârtop, Tel. 0-273-92229, MD-7337
 25. Biblioteca publică s. Flocoasa, MD-7318
 26. Biblioteca publică s. Leca, MD-7312
 27. Biblioteca publică s. Lingura, MD-7329
 28. Biblioteca publică s. Lărguţa, MD-7328
 29. Biblioteca publică s. Porumbeşti, MD-7332
 30. Biblioteca publică s. Pleşeni, Tel. 0-273-74297,  MD-7330
 31. Biblioteca publică s. Sadâc
 32. Biblioteca publică s. Stoianovca, Tel.0-273-61402,  MD-7341
 33. Biblioteca publică s. Suhat, MD-7320
 34. Biblioteca publică s. Şamalia, Tel. 0-273-67370,  MD-7336
 35. Biblioteca publică s. Taraclia, MD-7337
 36. Biblioteca publică s. Taracliica, Tel. 0-273-45387,  MD-7337
 37. Biblioteca publică s. Tartaul,MD-7338
 38. Biblioteca publică s. Toceni, MD-7340
 39. Biblioteca publică s. Ţolica, MD-7324
 40. Biblioteca publică s. Ţărăncuţa, MD-7316
 41. Biblioteca publică s. Ţiganca, MD-7341
 42. Biblioteca publică s. Victorovca, MD-7318
 43. Biblioteca publică s. Vişneovca
 44. Biblioteca publică s. Vâlcele

 

***

Biblioteca Publică Raională Călăraşi
Str. Eminescu, 27, or. Călăraşi, cod MD-4400

Tel.: 0-244-22260, 0-244-21839,

E-mail: bibliotecacalarasi@yahoo.com, web: www.calbib.front.ru

Director   Galina Agafiţa, e-mail: g_agafita@yahoo.com
Pentru relaţii: tel.: 0-244-22260
Şef Direcţie  Cultură Călăraşi – Sergiu  Cojocaru, Tel.: 0-244-20336, 0-244-20840
Specialist principal în problemele muzee, patrimoniu şi biblioteci D-na Galina Agafiţa– tel.: 0-244-22260

 1. Biblioteca  or. Călăraşi,
 2. Biblioteca publică s. Bahu, MD-4413
 3. Biblioteca publică s. Bahmut, MD-4411
 4. Biblioteca publică „George Munteanu”, s. Bravicea, MD-4414, Tel.: 0-244-34379
  Şef de bibliotecă: Angela Zatic, e-mail: bibbravicea@yahoo.com,

web: http://www.bpgm.to.md

 1. Biblioteca pentru copii s. Bravicea, MD-4414, Tel. 0-244-34376
 2. Biblioteca publică s. Buda, MD-4415, Tel.0-244-61484
 3. Biblioteca publică s. Căbăieşti, MD-4416
 4. Biblioteca publică s. Dereneu, MD-4418, Tel. 0-244-62281
 5. Biblioteca pentru copii s. Dereneu, MD-4418.
 6. Biblioteca publică s. Frumoasa, MD-4419
 7. Biblioteca publică s. Hârbovăţ, MD-4422
 8. Biblioteca publică s. Hârjauca, MD-4421
 9. Biblioteca publică s. Hirova, MD-4420
 10. Biblioteca publică s. Hogineşti, MD-4423
 11. Biblioteca publică s. Horodişte, MD-4424
 12. Biblioteca publică s. Leordoaia, MD-4421
 13. Biblioteca publică s. Meleşeni, MD-4425, Tel.0-244-65356
 14. Biblioteca publică s. Mândra, MD-4426
 15. Biblioteca publică s. Nişcani, MD-4427, Tel. 0-244-63043
 16. Biblioteca publică s. Novaci, MD-4428
 17. Biblioteca publică s. Onişcani, MD-4429, Tel. 0-244- 35105
  Tel.: 0-244-35238, Şef de bibliotecă: Ana Roşca
 18. Biblioteca publică s. Oricova, MD-4400, Tel.0-244-46520
 19. Biblioteca publică s. Palanca, MD-4421
 20. Biblioteca publică s. Pârjolteni, MD-4433, Tel.0-244-61362
 21. Biblioteca publică s. Păuleşti, MD-4430  tel. 0-244-93139
 22. Biblioteca publică s. Peticeni, MD-4431 Tel.0-244-77348
 23. Biblioteca publică s. Pituşca, MD-4432, Tel.0-244-44250
 24. Biblioteca pentru copii s. Pituşca, MD-4432
 25. Biblioteca publică s. Rădeni, MD-4436, Tel.0-244-31471
 26. Biblioteca publică s. Răciula, MD-4434, Tel.0-244-64211
 27. Biblioteca publică s. Sadova, MD-4437, Tel.: 0-244-75681
  Şef de bibliotecă : Ecaterina Ciubuc
 28. Biblioteca publică s. Săseni, MD-4438, Tel.0-244-66213
 29. Biblioteca pentru copii s. Săseni, MD-4438, Tel.0-244-66303
 30. Biblioteca publică s. Schinoasa, MD-4441, Tel.0-244-65665
 31. Biblioteca publică s. Sipoteni, Tel. 0-244-70722, MD-4439
 32. Biblioteca publică s. Temeleuţi, MD-4440
 33. Biblioteca publică s. Ţibirica, MD-4441
 34. Biblioteca pentru copii s.Ţibirica, MD-4438, Tel.0-244-65276
 35. Biblioteca publică s. Tuzara, MD-4401, Tel.0-244-21584
 36. Biblioteca publică s. Vărzăreştii Noi, MD-4443
 37. Biblioteca publică s. Vălcineţ, MD-4442, Tel. 0-244-32425

 

***

Biblioteca Publică Raională Căuşeni
Str. Păcii, 24, or. Căuşeni, cod MD-4300;
Director  Osipov  Liuba
Pentru relaţii : tel.: 0-243-22517; 0-243-22066; e-mail: lamica69@mail.ru
Şef Secţie Cultură Căuşeni – Luchianov Valentina

Tel.: 0-243-22486
Specialist principal în problemele muzee, patrimoniu şi biblioteci – Larisa Şestacovschi
Tel.: 0-243-22517 ; 0-243-22066 ; e-mail: lamica69@mail.ru

2.       Filiala de carte românească „Timiş”, şef de bibliotecă Maria Ganceva, MD-7700, tel.: 0-243-33147

3.       Biblioteca orăşenească nr. 1, or.Căuşeni, Str. Ştefan cel Mare 89,  Şef de bibliotecă Balan Parascovia  Tel. Serv.0 243-27490

4.       Biblioteca orăşenească  nr. 2, or. Căuşeni, Str. Polinikin 29 MD-4300, Şef de bibliotecă Suvac Ludmila Tel. Dom.0 243-25996

5.       Filiala raională copii, or.Căuşeni, Str. A.Mateevici, 3,  Tel. 0-243-23309 MD-4300 Şef de bibliotecă : Melnic Zinaida

6.       Biblioteca publică pentru copii, s.Căinari, Str. Ştefan Vodă  MD-7701 Tel.0-243-23302

7.       Biblioteca publică s.Baccealia, MD-4311 Şef de bibliotecă Verhoveţchi Lidia Tel. Dom. 0-243-79384

8.       Biblioteca publică s.Baimaclia, Str. Şcolii, Tel. Dom. 0-243-62517  MD-7711 Şef de bibliotecă  Şutac Maria

9.       Biblioteca publică s.Baurci, com.Chircăieştii Noi, MD-7714, Şef de bibliotecă Bacu Stepanida Tel. 0 243-63225

10.   Biblioteca publică s.Chircăieşti, MD-4312, Şef de bibliotecă  Frunze Liuba  Tel. 0 243-54519

11.   Biblioteca publică s.Chircăieştii Noi, MD-7714, Şef de bibliotecă  Taşci Tatiana  Tel. 0 243-94298

12.   Biblioteca publică s.Ciufleşti com. Chircăieştii Noi, MD-7716,  Şef de bibliotecă Cănănău Tatiana  Tel. 0-277-65281

13.   Biblioteca publică s. Cârnăţeni, Tel. 0-243-53605 MD-4313 Şef de bibliotecă  Samburschi Angela  Tel. 0-243-53605

14.   Biblioteca publică s. Cîrnăţenii Noi, MD-7717, Şef de bibliotecă  Roşca Olga  Tel. 0-243-64229

15.   Biblioteca publică s. Constantinovca, com. Pervomaisc MD-7719, Şef de bibliotecă  Ogurţova Tatiana Tel. 0-243-50391

16.   Biblioteca publică s. Copanca, Str.Alexandru cel Bun, MD-5716 Şef de bibliotecă Frunze Natalia 0-243-50390

17.   Biblioteca publică pentru copii s. Copanca, MD-5716 Şef de bibliotecă Deliu Polina Tel. 0-243-50538

18.   Biblioteca publică s. Coşcalia, MD-7720  Şef de bibliotecă Negru Anastasia  Tel. 0-243-66513

19.   Biblioteca publică s. Fîrlădeni, Str.Ştefan Cel Mare, MD-4314 Şef de bibliotecă Burcă Maria  Tel. 0 243-55004

20.   Biblioteca publică pentru copii s. Fîrlădeni, Str. Ştefan cel Mare  MD-4314 Şef de bibliotecă Petrov Maria Tel. 0-243-57356

21.   Biblioteca publică s. Grădiniţa com. Plop Ştiubei, MD-4221 Şef de bibliotecă  Sîrghi Raisa Tel. 0- 243-45152

22.   Biblioteca publică s. Grigorievca, MD-4318, Şef de bibliotecă  Corniţel Elizaveta  Tel. 0-243-75236

23.   Biblioteca publică s. Hagimus, Str. Ştefan cel Mare MD-4223, Şef de bibliotecă  Plămădeală  Virginia Tel. 0-243-58218

24.   Biblioteca publică s. Leuntea, com. Plop Ştiubei, MD-4223, Şef de bibliotecă Topor Cristina  Tel. 0- 243-45228

25.   Biblioteca publică s. Opaci, MD-4320, Şef de bibliotecă Mînăscurtă Ana  Tel. 0-243-73230

26.   Biblioteca publică s. Pervomaisc, MD-7725, Şef de bibliotecă  Usataia Zina  Tel. 0-243-42160

27.   Biblioteca publică s. Plop com. Coşcalia, MD-7726  Şef de bibliotecă Negru Anastasia  Tel. 0-243-66513

28.   Biblioteca publică s. Plop Ştiubei, MD-4321  Şef de bibliotecă  Cebotari Zinaida  Tel. 0-243-59207

29.   Biblioteca publică s. Săiţ, str. Ştefan cel Mare, MD-4322 Şef de bibliotecă  Pavlenco Nina Tel. 0-243-52356

30.   Biblioteca publică s. Sălcuţa, MD-4323, Şef de bibliotecă  Bogatii Larisa  Tel. 0-243-41603

31.   Biblioteca publică pentru copii s. Sălcuţa, MD-4323  Şef de bibliotecă  Bogatii Larisa  Tel. 0-243-41603

32.   Biblioteca publică s. Surchiceni com. Baimaclia, MD-7729  Şef de bibliotecă Cuzuioc Alexandra 0-243-95050

33.   Biblioteca publică Taraclia, Str. Păcii MD-7730, Şef de bibliotecă  Chipăruş Tatiana Tel. 0-243-60373

34.   Biblioteca publică pentru copii Taraclia, Str. Păcii, MD-7730  Şef de bibliotecă  Bocancea Ana Tel. 0 243-64778

35.   Biblioteca publică s.Tănătari, str.A.Mateevici, MD-4324  Şef de bibliotecă Josan Gheorghina Tel. 0 243-77221

36.   Biblioteca publică s. Tănătarii Noi, com. Tănătari, MD-4325  Şef de bibliotecă Hîncu Ana  Tel. 0-243-92250

37.   Biblioteca publică s. Tocuz, MD-4326  Şef de bibliotecă  Melnic Ana  Tel. 0-243-78909

38.   Biblioteca publică pentru copii s. Tocuz, MD-4326  Şef de bibliotecă Melnic Ana  Tel.  0-243-78909

39.   Biblioteca publică s. Ucrainca, MD-4327, Şef de bibliotecă  Banari Dina   Tel. 0-243-71293

40.   Biblioteca publică s. Ursoaia, Str. Ştefan cel Mare  MD-4328,  Şef de bibliotecă  Tataroi Maria  Tel. 0 243-42278

41.   Biblioteca publică s. Zaim, Tel. 0-243-72284 MD-4329, Şef de bibliotecă  Munteanu Nina  Tel.  0 243-72262

42.   Biblioteca publică pentru copii s. Zaim, MD-4329, Şef de bibliotecă  Curdov Maria, tel. 0-243-72432

 

***

Biblioteca Publică Orăşenească Cimişlia
Str. Stamati, 26, or. Cimişlia, MD-4100
Director  Natalia Pleşca,
Tel. : 0-241-24455, 0-241-22455, e-mail: Biblcim-@hotmail.com
Şef Secţie  Cultură Cimişlia – Ştefan Buza
Tel. : 0-241-26276 ;
Specialist principal în probleme muzee, patrimoniu şi biblioteci – Larisa Grădinaru
tel. : 0-241-26276

 1. Biblioteca publică or.Cimişlia,filială  Str. Decebal 104, Şef de bibliotecă Spînu Iulia, Tel. 0-241-24414  MD-4100
 2. Biblioteca publică orăşenească pentru copii, or. Cimişlia, Str. Stamati, 26, Şef de bibliotecă Pleşca Natalia  Tel. 0-241-22455 MD-4100
 3. Biblioteca publică s. Albina, MD-4111
 4. Biblioteca publică s. Bogdanovca Veche,Tel. 0-241-32263  MD-4112
 5. Biblioteca publică s. Batâr, Şef de bibliotecă Harti Lilia MD-7712, Tel. 0-241-59307
 6. Biblioteca pentru copii s. Batâr, Şef de bibliotecă  Spînu Alina Tel. 0-241-59383, MD-7712
 7. Biblioteca publică s. Cenac, Şef de bibliotecă  Ciobanu Angela MD-4113
 8. Biblioteca publică s. Ciucur-Minjir, Şef de bibliotecă Tel. 0-241-30293, MD-4114
 9. Biblioteca publică s. Codreni,  Şef de bibliotecă  Demian Agrepina Tel. 0-241-93702,  MD-4131
 10. Biblioteca publică s. Coştangalia, Şef de bibliotecă Gotonog Maria  Tel. 0-241-75241,  MD-4115
 11. Biblioteca publică s. Dimitrovca, Şef de bibliotecă Cevdari Vasilii Tel. 0-241-73206 MD-4132
 12. Biblioteca publică s. Ecaterinovca, Şef de bibliotecă Haruţa Valentina Tel. 0-241-31228,  MD-4116
 13. Biblioteca publică s. Fetiţa, Şef de bibliotecă  Calestro Maria  Tel. 0-241-46024,  MD-4111
 14. Biblioteca publică s. Gradişte, Şef de bibliotecă Tataru Alexandra  MD-4117, Tel. 0-241-78287
 15. Biblioteca publică s. Gura Galbenei, Şef de bibliotecă  Stână Ioana   MD-4118
 16. Biblioteca pentru copii s.Gura Galbenei, Şef de bibliotecă Stână Ioana  Tel. 0-241-46544,  MD-4118
 17. Biblioteca publică s. Hârtop, Şef de bibliotecă  Corlăteanu Elena  Tel. 0-241-37375,  MD-4119
 18. Biblioteca publică s. Ialpug, Şef de bibliotecă Lazari Svetlana Tel. 0-241-92971,  MD-4119
 19. Biblioteca publică s. Iurievca,  Şef de bibliotecă  Vulpe Iraida MD-4121
 20. Biblioteca publică s. Ivanovca Nouă, Şef de bibliotecă  Aculova Maria MD-4122
 21. Biblioteca publică s. Javgur, Şef de bibliotecă Burac Ioana  Tel. 0-241-33240,  MD-4123
 22. Biblioteca publică s. Lipoveni, Şef de bibliotecă Lotca Ana  Tel. 0-241-71248,  MD-4124
 23. Biblioteca publică s. Marienfeld, Şef de bibliotecă Somnic Mariana  MD-4120
 24. Biblioteca publică s. Maximeni, Şef de bibliotecă  Ciobanu Liuba  Tel. 0-241-58292,  MD-4123
 25. Biblioteca publică s. Mereni, Şef de bibliotecă  Olărescu Vera  MD-4111
 26. Biblioteca publică s. Mihailovca-1, Şef de bibliotecă  Samrav Ana Tel. 0-241-44309,  MD-4125
 27. Biblioteca publică s. Mihailovca-2, Şef de bibliotecă  Eni Ana MD-4125
 28. Biblioteca publică s. Munteni, Şef de bibliotecă Maximov Parascovia  Tel. 0-241-56338,  MD-4124
 29. Biblioteca publică s. Porumbrei, Şef de bibliotecă  Veste Tatiana MD-4126, Tel.: 0-241-76455
 30. Biblioteca publică s. Sagaidac, Şef de bibliotecă  Bulat Ana MD-4127
 31. Biblioteca publică s. Satul Nou, Şef de bibliotecă  Ciobanu Raisa  Tel. 0-241-54296,   MD-4128
 32. Biblioteca publică s. Selemet, Şef de bibliotecă  Pelivan Svetlana MD-4125
 33. Biblioteca pentru copii s. Selemet, Şef de bibliotecă  Pelevan Svetlana MD-4125
 34. Biblioteca publică s. Suric, Şef de bibliotecă  Ghenciu Nina MD-4131
 35. Biblioteca publică s. Topal, Şef de bibliotecă Gudumac Nadejda  MD-4131
 36. Biblioteca publică s. Troiţcoe, Şef de bibliotecă  Dumanova Tatiana  Tel. 0-241-50236, MD-4131
 37. Biblioteca publică s. Valea-Perjei, Tel. 0-241-34225, MD-4132
 38. Biblioteca publică s. Zloţi, Şef de bibliotecă  Caraman Lidia, tel. 0-241-93602

 

***

Biblioteca Publică Raională “Tamara Isac” Criuleni
Str. Igori Şevciuc, nr. 1 Criuleni, cod MD-4801
Tel.: 0-248-22279
Director  Maria Rapcea
Tel.: 0-248-22279, 0-248-24076; e-mail: bpr.t.isac.@mail.md     

Specialist principal în domeniu patrimoniu, muzee şi biblioteci- Valentina Bobeico

Tel.   0-248-24039,

Şef Direcţie  Cultură – Elena Frumosu

Tel.: 0-248-22323

 1. Biblioteca publică s. Bălăbăneşti, MD-4811, Tel.0-248-32218
 2. Biblioteca publică s. Bălăşeşti, MD-4836, Tel. 0-248-75518
 3. Biblioteca publică s. Bălţata, Tel. 0-248-92351,  MD-4812
 4. Biblioteca publică s. Boşcana, Tel. 0-248-70425,  MD-4813
 5. Biblioteca publică s. Cimişeni, MD-4815, Tel.0-248-31312
 6. Biblioteca publică s. Coşerniţa, MD-4818, Tel. 0-248-69238
 7. Biblioteca publică s. Corjova, MD-4817, Tel.0-248-78264
 8. Biblioteca publică s. Cruglic, MD-4819
 9. Biblioteca publică s. Dolinnoe, Tel. 0-248-359718,  MD-4820
 10. Biblioteca publică s.Drăsliceni, Tel. 0-248-73541,  MD-4821
 11. Biblioteca publică s. Dubăsarii Vechi, MD-4822, Tel.0 -248-61396
 12. Biblioteca publică s. Hârtopul Mare, MD-4824, Tel. 0-248-72179
 13. Biblioteca publică s. Hrâşova, Tel. 0-248-39605,  MD-4816
 14. Biblioteca publică s. Işnovăţ, Tel. 0-248-77386,  MD-4826
 15. Biblioteca publică s. Izbişte, MD-4827, Tel. 0-248-67092
 16. Biblioteca publică s. Jevreni, MD-4828, Tel.0-248-68331
 17. Biblioteca publică s. Măgdăceşti, MD-4829 Tel.0-248-34236, 0-248-34238
 18. Biblioteca publică s.Mălăieşti, MD-4811, Tel.0-248-32317
 19. Biblioteca publică s. Măşcăuţi, MD-4830, Tel.0-248-64526
 20. Biblioteca publică s. Micleşti, MD-4831
 21. Biblioteca publică s. Ohrincea, Tel. 0-248-37232,  MD-4832
 22. Biblioteca publică s. Oniţcani, MD-4833, Tel.0-248-79277
 23. Biblioteca publică s. Paşcani, Tel. 0-248-30270,  MD-4834
 24. Biblioteca publică s. Ratuş, MD-4835
 25. Biblioteca publică s. Răculeşti, Director 0-248-75102,  MD-4837
 26. Biblioteca publică s. Râşcova, Tel. 0-248-76304,  MD-4837
 27. Biblioteca publică s. Slobozia-Duşca, Tel. 0-248-74238,  MD-4838
 28. Biblioteca publică s. Steţcani, Tel. 0-248-92659,  MD-4840
 29. Biblioteca publică s. Zăicana, MD-4841, Tel. 0-248-71480

***

Biblioteca Publică Raională Donduşeni
Str. Independenţei, nr. 97 Donduşeni, cod MD-5101
Director  Tamara Mariniuc
Tel.: 0-251- 24044; e-mail: mariniuc@rambler.ru
Web: www.ournet.md/bprdonduseni

Şef Secţie Cultură Donduşeni – Nina Juraveţ
Tel. : 0-251-24272
Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci: Liuba Danuţa
Tel.: 0-251-23967

 1. Filiala bibliotecii publice orăşeneşti or. Donduşeni, Str. Păcii 14 MD-5101
 2.  Biblioteca publică s. Arioneşti, MD-5111
 3. Biblioteca publică s.Baraboi, MD-5112, Tel.: 0-251-70656
 4. Biblioteca publică s. Briceni, Tel. 0-251-74230, MD-5114
 5. Biblioteca publică s. Cernoleuca, MD-5116
 6. Biblioteca publică s. Climăuţi, Tel. 0-251-76209,  MD-5117
 7. Biblioteca publică s. Corbu, MD-5119 Tel. 0-251-42379
 8. Biblioteca publică s. Crişcăuţi, Tel. 0-251-93928,  MD-5120
 9. Biblioteca publică s. Donduşeni, Tel. 0-251-73381,   MD-5102
 10. Biblioteca publică s. Elizavetovca, MD-5121, Tel.0-251-64397
 11. Biblioteca publică s. Frasin, MD-5123, Tel.  0-251-41305
 12. Biblioteca publică s. Horodişte, MD-5124
 13. Biblioteca publică s. Moşana, MD-5127, Tel.0-251-72100
 14. Biblioteca publică s. Pivniceni, MD-5129
 15. Biblioteca publică s. Plop, Tel. 0-251-71290,  MD-5130
 16. Biblioteca publică s. Pocrovca, MD-5131, Tel. 0-251-53397
 17. Biblioteca publică s. Rediul Mare, MD-5132, Tel.0-251-45325
 18. Biblioteca publică s. Scăieni, MD-5134, Tel. 0-251-43373
 19. Biblioteca publică s. Sudarca, MD-5136, Tel. 0-251-78389
 20. Biblioteca publică s. Teleşeuca, MD-5139, Tel. 0-251-63217
 21. Biblioteca publică s. Târnova, MD-5740, Tel.: 0-251-55454
 22. Biblioteca publică s. Ţaul, MD-5141

 

***

Biblioteca Publică Raională Drochia
Str. 31 august, 11, or. Drochia, cod MD-5202
Tel.: 0-252-23537
Fax: 0-252-20258
E-mail: drochialib@rambler.ru
Director  Maria Cojocaru
Tel.: 0-252-23537
E-mail: drochialib@rambler.ru
Şef Secţie Cultură – Petru Ababii,
Tel.: 0-252-22648
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Valentina Luchianciuc, Tel.: 0-252-22648

 1. Biblioteca publică Filiala pentru copii or.Drochia, Str. M. Varlaam 35, MD-5200, Tel.0-252-23144,  Şef de bibliotecă   Zaporojan S.
 2. Biblioteca publică s.Baroncea, MD-5212, Tel. 0-252-93070   Şef de bibliotecă  : Dolinschi Galina
 3. Biblioteca publică s.Baroncea Nouă, MD- 5202   Şef de bibliotecă  : Cremarenco Tatiana
 4. Biblioteca publică s.Chetrosu, Tel. 0-252-55282,  MD-5213   Şef de bibliotecă  : Foalea Eugenia
 5. Biblioteca publică s.Cotova, MD-5214, Tel.0-252-62831, Şef de bibliotecă : Morcov Aurica, e-mail: cicotova@mail.ru
 6. Biblioteca publică s.Dominteni, Tel. 0-252-70271 MD-5215 Şef de bibliotecă : Ilaşciuc Lilia
 7. Biblioteca publică s.Drochia, MD-5202, Tel. 0-252-72619 Şef de bibliotecă  : Plăcintă Ada
 8. Biblioteca publică s.Fântâniţa, MD-5122, Tel.0-252-41291, Şef de bibliotecă  : Cotoros Ina
 9. Biblioteca publică s.Gribova, MD-5200, Tel.0-252-32609,  Şef de bibliotecă :  Novaţchi Galina
 10. Biblioteca publică s.Hăsnăşenii Mari, Tel. 0-252-78338,  MD-5217   Şef de bibliotecă : Capcelea Valentina
 11. Biblioteca publică s.Hăsnăşenii Noi, Tel. 0-252-35348,  MD-5218  Şef de bibliotecă : Leşanu Angela
 12. Biblioteca publică s.Lazo, Tel. 0-252-43345, MD- 5219  Şef de bibliotecă : Chişlaru Svetlana
 13. Biblioteca publică s.Măcăreuca, MD-5220 Şef de bibliotecă : Onişciuc Ludmila
 14. Biblioteca publică s.Maramonovca  Şef de bibliotecă : Zavorotnaia Lidia
 15. Biblioteca publică s.Miciurin, Tel. 0-252-39291,  MD-5221  Şef de bibliotecă : Stati Elena
 16. Biblioteca publică s.Mândâc, MD-5126, Tel.0-252-75396  Şef de bibliotecă  : Zaporojan Raisa
 17. Biblioteca publică s.Moara de Piatră, MD-5222  Şef de bibliotecă : Rusu Vera
 18. Biblioteca publică s.Nicoreni, Tel. 0-252-37239, MD-5224  Şef de bibliotecă : Perju Larisa
 19. Biblioteca publică s.Ochiul Alb, MD-5225, Tel.: 0-252-75691,  Şef de bibliotecă : Ababii Larisa, e-mail: lorab@personal.ro
 20. Biblioteca publică s.Palanca, MD-5226, Tel.0-252-92702,  Şef de bibliotecă  : Cucer Valentina
 21. Biblioteca publică s.Pelinia, MD-5629, Tel.0-252-58282,  Şef de bibliotecă : Pripa  Alexandra
 22. Biblioteca pentru copii s.Pelenia, MD-5629, Tel.0-252-58908,  Şef de bibliotecă  : Pampărău Liuba
 23. Biblioteca publică s.Pervomaiscoe, Tel. 0-252-38579,  MD-5227  Şef de bibliotecă  : Polevoi Oxana
 24. Biblioteca publică s.Petreni, Tel. 0-252-70331,  MD-5228  Şef de bibliotecă : Darii Vasilina
 25. Biblioteca publică s.Popeştii de Jos, Tel. 0-252-79229,  MD- 5229  Şef de bibliotecă : Dubniuc Ioana
 26. Biblioteca publică s.Popeştii de Sus, MD-5230, Tel.0-252-79439, Şef de bibliotecă : Maxim Olimpiada
 27. Biblioteca publică s.Sofia, MD-5230 Tel.:0-252-30378,  Şef de bibliotecă : Polişciuc Tatiana e-mail: bibsofia@rambler.ru
 28. Biblioteca publică s. Şalvirii Noi, Tel. 0-252-73349, MD-5226  Şef de bibliotecă : Grubâi  Adela
 29. Biblioteca publică s. Şalvirii Vechi, MD-5231, Tel.0-252-36277,  Şef de bibliotecă : Griuncovschi Nadejda
 30. Biblioteca publică s. Şuri, tel. 0-252-54307,  MD-5232  Şef de bibliotecă : Zelinschii Larisa
 31. Biblioteca publică s. Ţarigrad, MD-5233, Tel. 0-252-71256,  Şef de bibliotecă : Ababii Ana
 32. Biblioteca publică s. Zguriţa, Tel. 0-252-44587, MD-5234  Şef de bibliotecă  Coţuc Nina

 

***

Biblioteca Publică Raională Dubăsari

s. Coşniţa, str. Păcii

MD-4572, Tel. 0-248-44753, 0-248-44250,

Şef Secţie Cultură Valentina Semionov

Tel.: 0-248-44753, 0-248-45232

Specialist principal în domeniile patrimoniu, muzee şi biblioteci

Elena Pavlov, e-mail:  elenapavlov@mail. ru

e-mail: dubasariapl@moldova.mc

 1. Biblioteca publică s. Cocieri, Dir. Roşca Raisa Tel. 0-248-52466, MD-4501
 2. Biblioteca publică pentru copii s.Cocieri  str. Păcii 10  Tel. 0-248-52278 Nirca Maria
 3. Biblioteca  publică pentru copii  s. Coşniţa  str.Păcii 10,  Tel. 0-248-52278 Malin Galina
 4. Biblioteca publică s. Doroţcaia, Tel. 0-248-45829, MD-4506  Vera Diordiev
 5. Biblioteca publică pentru copii  s.Doroţcaia, Tel. 0-248-45870  Maria Sajin
 6. Biblioteca publică s. Holercani, MD-4541 Sârbu Maria
 7. Biblioteca publică s. Molovata Nouă, str. Victoriei 85,  MD-4502
  Tel.: 0-248-44753, e-mail: bibverlan@rambler.ru, web: www.molovata-noua.as.ro,   Şef de bibliotecă  Valentina Verlan
 8. Biblioteca publică s. Molovata, MD – 4547, Tel.0-248-44156
  Şef de bibliotecă: Procop Eugenia, Tel.: 0-248-54156
 9. Biblioteca publică pentru copii s.Molovata, Tel. 0-248-54156 Oxente Vera
 10. Biblioteca publică s. Marcăuţi,  Tel. 0-248-57272,  MD-4538  Ina Porubin
 11. Biblioteca publică s. Oxentea, MD-4514, Tel. 0-248-56609  Bejenari Elena
 12. Biblioteca publică pentru copii  s. Oxentea, Tel.  0-248-56601, Bordos Galina
 13. Biblioteca publică s. Pârâta, Tel. 0-248-47215,  MD-4505  Nagalisov tatiana
 14. Biblioteca publică pentru copii s. Pîrîta, Tel. 0-248-46546  Creţu Olga
 15. Biblioteca publică s. Pohrebea, MD-4503  Nicolaev Tatiana
 16. Biblioteca publică s. Ustia, str. Ştefan cel Mare MD-4540 Crăciun Alexandra

 

***
Biblioteca Publică Raională Edineţ
Str. Independenţei, 67 Edineţ, cod MD-4601

Director  Rodica Gladiniuc,
tel.: 0-246-22134, 0-246-22857
Şef Secţie Cultură – Popa Rodica
Tel.: 0-246-22648
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Larisa Sajin,
Tel.: 0-246-22648

 1. Biblioteca orăşenească pentru copii Edineţ, Str.Independenţei, 67 MD-4600, Tel.0-246- 22134
 2. Biblioteca filială orăşenească Edineţ Nr.1, Str. Edineţ, Şef de bibliotecă Sitari Stela Tel.0-246-26114
 3. Biblioteca filiala de carte românească  or. Edineţ  MD – 4600  Şef de bibliotecă Sitari Stela
 4. Biblioteca publică s. Alexăndreni, Şef de bibliotecă Caraulan Ludmila MD-4612
 5. Biblioteca publică s. Bleşteni, Tel. 0-246-61210, Şef de bibliotecă  Vişmirschi, Viorica  MD-4615
 6. Biblioteca publică s. Brânzeni, Şef de bibliotecă  Ţîţanu Elena Tel. 0-246-59287,  MD-4619
 7. Biblioteca publică s. Bădragii Noi, Şef de bibliotecă  Panciuc Nadejda  Tel. 0-246-93675 MD-4614
 8. Biblioteca publică s. Bădragii Vechi, Şef de bibliotecă Pleşca Irina Tel. 0-246-56109,  MD-4613
 9. Biblioteca publică s. Brătuşeni, Şef de bibliotecă Morozova Natalia MD-4617
 10. Biblioteca publică pentru copii s. Brătuşeni, Şef de bibliotecă Russ Raisa Tel. 0-246-75842 MD-4617
 11. Biblioteca publică s. Brătuşenii Noi, Şef de bibliotecă Perebicovschi Eudochia Tel. 0-246-92024,  MD-4618
 12. Biblioteca publică s. Buzdugeni, Şef de bibliotecă  Balamutovschi Elena MD-4620
 13. Biblioteca publică s. Burlăneşti, Şef de bibliotecă Cocoaţă Doina MD-4620
 14. Biblioteca publică s. Chetroşica Nouă, Şef de bibliotecă Gudumac Raisa MD-4621 Tel.0-246-78392
 15. Biblioteca publică s. Chiurt, Şef de bibliotecă Barbu Corina MD-4622
 16. Biblioteca publică s. Cepeleuţi, MD-7115 Şef de bibliotecă Ciobraia Nadejda
 17. Biblioteca publică s. Constantinovca, Şef de bibliotecă Griga Claudia MD-4623
 18. Biblioteca publică s. Corpaci, Şef de bibliotecă Fortuşneac Nina MD-4624, Tel.0-246-57381
 19. Biblioteca publică s. Cuconeştii Noi, Şef de bibliotecă Turanschi Emilia Tel. 0-246-92232  MD-4625
 20. Biblioteca publică s. Cupcini nr. 1, str. Ştefan cel Mare 147  MD-4626
 21. Biblioteca publică s. Cupcini nr. 2, Şef de bibliotecă Urzică Tatiana str.Livezilor  MD-4626
 22. Biblioteca pentru copii s. Cupcini, Şef de bibliotecă Gudumac Svetlana str. Livezilor  MD-4626
 23. Biblioteca publică s. Feteşti, MD-4627, Şef de bibliotecă Onea Ana Tel.: 0-246-62273
 24. Biblioteca publică s. Fântâna Albă, Şef de bibliotecă Gacic Ion  Tel. 0-246-77271, MD-4628
 25. Biblioteca publică s. Gaşpar, Şef de bibliotecă Şuparschi Emilia MD-4629
 26. Biblioteca publică s. Goleni,  Şef de bibliotecă Goncear Ana MD-4630
 27. Biblioteca publică s. Gordineşti,  Şef de bibliotecă Leaşoc Stela MD-4631
 28. Biblioteca publică s. Hancăuţi, Şef de bibliotecă Platon Claudia  MD-4632
 29. Biblioteca publică s. Hincăuţi,  Şef de bibliotecă Rusu Elena MD-4633
 30. Biblioteca publică s. Hlinaia,  Şef de bibliotecă Găină Mariana MD-4634, Tel.0-246-50517
 31. Biblioteca publică s. Lopatnic, Şef de bibliotecă Zara Tatiana , MD-4635, Tel.0-246-48388
 32. Biblioteca publică s. Oneşti, Şef de bibliotecă Ghieş Larisa MD-4646, Tel.0-246-51115
 33. Biblioteca publică s. Parcova, Şef de bibliotecă Cernea Silvia MD-4636
 34. Biblioteca publică s. Poiana, Şef de bibliotecă Adamciuc Nina MD-4637, Tel.0-246-79253
 35. Biblioteca publică s. Rângaci, Şef de bibliotecă Mariana   MD-7115, Tel. 0-246-64408
 36. Biblioteca publică s. Rotunda, Şef de bibliotecă Cordeleanu Rodica MD-4638, Tel.0-246-67542
 37. Biblioteca publică s. Ruseni, Şef de bibliotecă Mogorean Olga  MD-4639
 38. Biblioteca publică s. Slobodca,  Şef de bibliotecă Curleanţeva Maria Tel. 0-246-65843, MD-4639
 39. Biblioteca publică s. Stolniceni, Şef de bibliotecă Caraulan Alexandra Tel. 0-246-63463 MD-4640
 40. Biblioteca publică s. Şofrâncani, Şef de bibliotecă Logunov Aurica  MD-4641
 41. Biblioteca publică s. Târnova, Şef de bibliotecă  Cosovan Aliona MD-4643; Tel. 0-246-54509
 42. Biblioteca publică s. Terebna, Şef de bibliotecă  Botnariuc Lucia Tel. 0-246-93584,  MD-4642
 43. Biblioteca publică s. Trinca, Şef de bibliotecă Ursan Nina MD-4644, Tel.0-246-41287
 44. Biblioteca pentru copii s.Trinca, Şef de bibliotecă  Rusu Viorica Tel. 0-246-41431, MD-4644
 45. Biblioteca publică s. Viişoara,   Şef de bibliotecă    Disculţu Svetlana MD-4645, Tel.0-246-42311
 46. Biblioteca publică s. Zăbriceni, Şef de bibliotecă Gîra Maria MD-4646

***

Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” Făleşti
Str. Moldovei, 7, Făleşti, cod MD-5901,
Tel.: 0-259-23370, 0-259-24342

Director Nina Onciu

Serviciul specializat de  carte românească  Director  Nina Onciu
Tel.: 0-259-23370
E-mail: Onciu_2005@email.ro
Şef Secţie Cultură – Grigore Budu,
Tel.: 0-259-22648
Tel./fax: 0-259-22648
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Natalia Vrabie, tel.: 0-259-22246

 1. Biblioteca publică s. Albineţul Nou, Şef de bibliotecă Bobic Lilia MD-5911, Tel.0-259-70426
 2. Biblioteca publică s. Albineţul Vechi,  Şef de bibliotecă   Roznovan Lilia  MD-5911, Tel.0-259-70347
 3. Biblioteca publică s. Beleuţi, Şef de bibliotecă Iachimciuc, R. MD-5936
 4. Biblioteca publică s. Bocani,   Şef de bibliotecă  Turcan, Nina  MD-5912, Tel.0-259-78736
 5. Biblioteca publică s. Burghelea,  Şef de bibliotecă Brăguţă, Valentina   MD-5920, Tel.0-259-58017
 6. Biblioteca publică s. Catranîc,  Şef de bibliotecă  Bînzari, Stela  MD-5915
 7. Biblioteca publică Catranâc gara Şef de bibliotecă Guţu Svetlana
 8. Biblioteca publică s. Călineşti, Şef de bibliotecă  Boubătrîn, Svetlana MD-5913
 9. Biblioteca publică s. Călugăr,  Şef de bibliotecă  Gruşca, Tatiana MD-5914, Tel.0-259-79306
 10. Biblioteca publică s. Chetriş, Şef de bibliotecă  Lupaşcu Silvia  MD-5917, Tel. 0-259-51714
 11. Biblioteca publică s. Ciolacu Nou, Şef de bibliotecă Danileico Svetlana  Tel.  0-259-67531 MD-5918
 12. Biblioteca publică s. Ciolacu Vechi, Şef de bibliotecă  Huzun Rima MD-5919, Tel.0-259-78239
 13. Biblioteca publică s. Comarovca,   Şef de bibliotecă Proţiuc Maria Tel. 0-259-92504 MD-5936
 14. Biblioteca publică s. Doltu, Şef de bibliotecă Brînză Rodica MD-5920, Tel. 0-259-58576
 15. Biblioteca publică s. Egorovca,   Şef de bibliotecă Serejnicov Maria Tel. 0-259-75007,  MD-5921
 16. Biblioteca publică s. Făgădău,  Şef de bibliotecă  Elenciuc Raisa  Tel. 0-259-94361 MD-5922
 17. Biblioteca publică s. Făleşti, Şef de bibliotecă Păcălău Aliona MD-5900, Tel.0-259-26202
 18. Biblioteca publică s. Făleştii Noi, Şef de bibliotecă Antonciuc Irina MD-5900, Tel.0-259-60399
 19. Biblioteca publică s. Frumuşica,   Şef de bibliotecă Marchitan Ana MD-5914, Tel.0-259-79339
 20. Biblioteca publică s. Glinjeni, Şef de bibliotecă Poiană, Veronica  Tel. 0-259-71921,  MD-5924
 21. Biblioteca filial  s. Glinjeni, Şef de bibliotecă Gavriliuc Iulia  Tel. 0-259-71284,  MD-5924
 22. Biblioteca publică s. Hânceşti, Şef de bibliotecă Pascaru Mariana  Tel. 0-259-51122,  MD-5913
 23. Biblioteca publică s. Hiliuţi,  Şef de bibliotecă Mocanu Maria MD-5925, Tel.0-259-75748
 24. Biblioteca publică s. Hitreşti,  MD-5926, Tel.0-259-65524
 25. Biblioteca publică s. Horeşti, Şef de bibliotecă Chiruţă Ecaterina MD-5927, Tel.0-259-77170
 26. Biblioteca publică s. Ilenuţa,  Şef de bibliotecă Moroi Tatiana MD-5929, Tel. 0-259-68155
 27. Biblioteca publică s. Işcălău, Şef de bibliotecă  Chersac Stela MD-5930, Tel. 0-259-77394
 28. Biblioteca publică s. Izvoare (filiala)   Şef de bibliotecă Rotaru Lucia MD-5931, Tel.0-259-69120
 29. Biblioteca publică s. Izvoare, Şef de bibliotecă  Scutaru Eugenia MD-5931, Tel.: 0-259-69140
 30. Biblioteca publică s. Logofteni, Şef de bibliotecă  Kudreavţev Elena MD-5932, Tel. 0-259-60157
 31. Biblioteca publică s. Măgureanca,  Şef de bibliotecă Cuşchevici Didina MD-5949, Tel. 0-259-79315
 32. Biblioteca publică s. Mărăndeni, (filiala) Şef de bibliotecă  Stavciuc Eugenia MD-5933
 33. Biblioteca publică s. Mărăndeni,  Şef de bibliotecă Cazacu Vasilisa MD-5933, Tel. 0-259-72061
 34. Biblioteca publică s. Moldoveanca, Şef de bibliotecă Rusu Valentina  Tel. 0-259-66258, MD-5934
 35. Biblioteca publică s. Musteaţa,  Şef de bibliotecă Chiruţă Olesea MD-5935, Tel. 0-259-50677
 36. Biblioteca publică s. Natalievca, Şef de bibliotecă  Şcerbaniuc Svetlana  MD-5936, Tel 0-259-92550
 37. Biblioteca publică s. Năvârneţ, Şef de bibliotecă  Zaharia Zinaida  MD-5937, Tel.0-259-73225
 38. Biblioteca publică s. Obreja Nouă,  Şef de bibliotecă Grăjdianu Ala MD-5938, Tel.0-259-65895
 39. Biblioteca publică s. Obreja Veche,  Şef de bibliotecă Pînzescu Raisa MD-5938, Tel.0-259-65742
 40. Biblioteca publică s. Pietrosu,   Şef de bibliotecă Macovei Ala  Tel. 0-259-56307,  MD-5939
 41. Biblioteca publică s. Pânzăreni,  Şef de bibliotecă Miron Ludmila MD-5940, Tel. 0-259-57850
 42. Biblioteca publică s. Pârliţa, Şef de bibliotecă  Grosu Valentina MD-5941, Tel.0-259-62253
 43. Biblioteca publică s. Pompa, Şef de bibliotecă  Şpac Natalia MD-5942
 44. Biblioteca publică s. Pruteni,   Şef de bibliotecă Martiniuc Maria MD-5944, Tel.0-259-66704
 45. Biblioteca publică s. Răuţel, Şef de bibliotecă Păpuşoi Viorica  MD-5945, Tel. 0-259-54723
 46. Biblioteca publică s. Răuţelul Nou,    Şef de bibliotecă Ciubotaru Ana MD-5945, Tel.0-259-75614
 47. Biblioteca publică s. Rediul de Jos,  Şef de bibliotecă Matasă Vera MD-5911, Tel. 0-259-50643
 48. Biblioteca publică s. Risipeni, Şef de bibliotecă  Rusu Eudochia  Tel. 0-259-76208, MD-5946
 49. Biblioteca publică s. Sărata Nouă,  Şef de bibliotecă Cojocaru Emilia MD-5948
 50. Biblioteca publică s. Sărata Veche,  Şef de bibliotecă Timuţă Varvara MD-5947
 51. Biblioteca publică s. Scumpia, Şef de bibliotecă Finciuc Valentina MD-5948
 52. Biblioteca publică s. Taxobeni, Puţuntică Ecaterina MD-5950, Tel.0-259-68550
 53. Biblioteca publică s. Valea Rusului, Şef de bibliotecă Cozel Nelly, MD-5951

 

***

Biblioteca publică Orăşenească “Ion Creangă” Floreşti
Str. Speranţa, 10, or. Floreşti, cod MD-5000,
Director  Eugenia Guţanu
Tel.: 0-250-22283
Şef Secţie Cultură Floreşti – Leonid Ababii
Tel. : 0-250-20221
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Ludmila Borş
Tel.: 0-250-25730

2.       Biblioteca  (filiala de carte românească), str. Speranţa 10 Tel. 0-250-45167,  MD-5000

3.       Biblioteca publică pentru copii Floreşti, str. Libertăţii 1, MD-5000

4.       Biblioteca publică or.Ghindeşti, MD-5021, Tel.0-250-71878

5.       Biblioteca publică or. Mărculeşti, str.Ştefan cel Mare 54 MD-5030 Tel.: 0-250-41085,  e-mail: bibliojun@mail.ru, Şef de bibliotecă: Cocieru Svetlana, e-mail: svetlana-cocieru@yandex.ru

6.       Biblioteca publică s. Alexeevca, MD-5011, Tel. 0-250-47277

7.       Biblioteca publică s. Băhrineşti, MD-5012, Tel. 0-250-45676

8.       Biblioteca publică s. Bezeni, Şef de bibliotecă Costin Serafima MD-5027, Tel. 0-250-62359

9.       Biblioteca publică s. Bobuleşti, Şef de bibliotecă Scurtu Oxana MD-5023

10.   Biblioteca publică s. Bursuc,  Şef de bibliotecă Dascăl Victor MD-6645, Tel.0-250-55551

11.   Biblioteca publică s. Caşunca,  Şef de bibliotecă Ciupac Emilia MD-5013, Tel.0-250-67349

12.   Biblioteca publică s. Căpreşti,  Şef de bibliotecă Zaivii Eugeniu MD-5033

13.   Biblioteca publică s. Cenuşa, Şef de bibliotecă Chihai Angela MD-5036, Tel. 0-250-92239

14.   Biblioteca publică s. Cerniţa,  Şef de bibliotecă Ciubotaru Angela MD-5014, Tel. 0-250-39356

15.   Biblioteca publică s. Ciripcău, Şef de bibliotecă Glazunov Alexandra Tel. 0-250-63309, MD-5011

16.   Biblioteca publică s. Ciutuleşti, Şef de bibliotecă Ciobanu Emilia MD-5016, Tel.0-250-38293

17.   Biblioteca publică s. Coşerniţa,  Şef de bibliotecă Ghele’chi Elena MD-5017, Tel. 0-250-39215

18.   Biblioteca publică s. Cuhureştii de Jos, Şef de bibliotecă Racu Silvia MD-6643, Tel.0-250-57611

19.   Biblioteca publică s. Cuhureştii de Sus,  Şef de bibliotecă: Andrian Tatiana MD-6642, Tel. 0-250-57276

20.   Biblioteca publică s. Cunicea,  Şef de bibliotecă Caunov Marfa Tel. 0-250-51895,  MD-6644

21.   Biblioteca publică s. Domulgeni, Şef de bibliotecă Sorocean Liudmila Tel. 0-250-33260,  MD-5018

22.   Biblioteca publică s. Dumitreni, MD-5019, Tel. 0-250-34242

23.   Biblioteca publică s. Frumuşica, Şef de bibliotecă Ciobanu Viorica MD-5020, Tel. 0-250-61296

24.   Biblioteca publică s. Ghindeşti,  Şef de bibliotecă Grosu Galina MD-5021

25.   Biblioteca publică s. Gura Camencii,  Şef de bibliotecă Condrea Elisaveta  Tel. 0-250-43520,  MD-5023

26.   Biblioteca publică s. Gura Căinarului  Şef de bibliotecă Lisnic Svetlana  Tel. 0-250-40269

27.   Biblioteca publică s. Gvozdova,  Şef de bibliotecă Mămăligă  Tamara MD-5023, Tel.0-250-43448

28.   Biblioteca publică s. Hârtop, MD-5025, Tel.0-250-60229

29.   Biblioteca publică s. Jabca, MD-6645,  Şef de bibliotecă Talpa Taisia Tel. 0-250-55210

30.   Biblioteca publică s. Iliciovca, Şef de bibliotecă  Bogaci Nelea MD-5026, Tel. 0-250-64315

31.   Biblioteca publică s. Izvoare,  Şef de bibliotecă Capcelea Maria MD-5027, Tel.0-250-62578

32.   Biblioteca publică s. Ivanovca, MD-5037

33.   Biblioteca publică s. Lunga, Şef de bibliotecă  Tintiuc Natalia MD-5028, Tel. 0-250-45778

34.   Biblioteca publică s. Maiscoe, Tel. 0-250-64503, MD-5029

35.   Biblioteca publică s. Mărculeşti,  Şef de bibliotecă Ciobanu Eugenia MD-5030, Tel.0-250-45743

36.   Biblioteca publică s. Năpadova,  Şef de bibliotecă Ceban Valentina  Tel. 0-250-52425,  MD-6646

37.   Biblioteca publică s. Nicolaevca,  Şef de bibliotecă Braznueva Ludmila MD-5031, Tel. 0-250-92398

38.   Biblioteca publică s. Octeabriscoie, Tel. 0-250-93926,  MD-6652

39.   Biblioteca publică s. Putineşti,  Şef de bibliotecă Solcan Iulia MD-5034, Tel. 0-250-35228

40.   Biblioteca publică s. Prajila,  Şef de bibliotecă Puiu Larisa MD-5032, Tel. 0-250-65225

41.   Biblioteca publică s. Prodăneşti, Şef de bibliotecă Crivorucico, Liuba  MD-5033

42.   Biblioteca publică s. Prodăneştii Vechi, Tel. 0-250-49404 MD-6642

43.   Biblioteca publică s. Rădulenii Vechi, Şef de bibliotecă Donos Valentina MD-5035, Tel. 0-250-46333

44.   Biblioteca publică s. Roşietici, MD-5036,  Şef de bibliotecă Suvac Larisa  Tel. 0-250-48346

45.   Biblioteca publică s. Sănătăuca, MD-6648, Tel. 0-250-66122

46.   Biblioteca publică s. Sevirova, MD-5037, Tel. 0-250-94497

47.   Biblioteca publică s. Ştefăneşti, MD-5038, Tel.0-250-49321

48.   Biblioteca publică s. Târgul Vertiujeni, MD-6650 Tel. 0-250-68450

49.   Biblioteca publică s. Temeleuţi, MD-6649, Tel. 0-250-93316

50.   Biblioteca publică s. Trifăneşti, MD-5039, Tel.0-250-61657

51.   Biblioteca publică s. Ţâra, MD-5021, Tel. 0-250-71212

52.   Biblioteca publică s.Vertiujeni  Tel. 0-250-53336

53.   Biblioteca publică s. Vărvărauca

54.   Biblioteca publică  s.Văscăuţi  Tel. 0-250-56310

55.   Biblioteca publică  s. Zăluceni  Tel. 0-250-54238

56.   Biblioteca publică s. Serbeşti  Tel. 0-250-36381

 

***

Biblioteca Publică Raională Glodeni
Str. Ştefan cel Mare,16, Glodeni, cod MD-4901,

E-mail: bibrcoroban@gmail.com,

Director Eugenia Dicaia, Tel.: 0-249-24516, 0-249-22409
E-mail: eugenia-dichii@rambler.ru
Şef Secţie Cultură Glodeni – Vasile Guţuleac,
Tel.: 0-249-22648
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Olga Motâlică, Tel. 0-249-25292

 1. Biblioteca pentru copii or.Glodeni, Str. Ştefan cel Mare, 26 MD-4900, Tel.0-249-23564
 2. Biblioteca filiala de carte românească “Antim Ivireanul”, str. Ştefan cel Mare 26, Tel. 0-249-23564
 3. Filiala nr. 2 a Bibliotecii Publice raionale or. Glodeni, Str. M. Spataru MD-4900
 4. Biblioteca publică s. Balatina, MD-4911, Tel. 0-249-41244
 5. Biblioteca publică pentru copii s. Balatina, MD-4911, Tel. 0249-41169
 6. Biblioteca publică s. Bisericani, MD-4912, Tel. 0-249-58812
 7. Biblioteca publică s. Brânzeni, MD-4915
 8. Biblioteca publică s. Buteşti, MD-4913
 9. Biblioteca publică s. Cajba, MD-4914, Tel. 0-249-52253
 10. Biblioteca publică s. Camenca, MD-4915
 11. Biblioteca publică s. Ciuciulea, Tel. 0-249-79260,  MD-4916
 12. Biblioteca publică s. Clococenii Vechi, Tel. 0-249-59288,  MD-4917
 13. Biblioteca publică s. Cobani, MD-4918
 14. Biblioteca publică s. Cuhneşti, MD-4919, Tel.0-249-58700
 15. Biblioteca publică pentru copii s. Cuhneşti, MD-4919, Tel.0-249-58454
 16. Biblioteca publică s. Danu, MD-4920, Tel. 0-249-71573
 17. Biblioteca publică pentru copii s. Danu, Tel. 0-249-71250, MD-4920
 18. Biblioteca publică s. Duşmani, MD-4921, Tel.0-249-74448
 19. Biblioteca publică s. Fundurii Noi, MD-4922
 20. Biblioteca publică s. Fundurii Vechi, MD-4923
 21. Biblioteca publică s. Hâjdieni, MD-4924
 22. Biblioteca publică s. Iabloana, MD-4925, Tel.0-249-54371
 23. Biblioteca publică s. Limbenii Noi, MD-4926, Tel.: 0-249-70507,  0-249-70238 Şef de bibliotecă : Rodica Nanu
 24. Biblioteca publică s. Limbenii Vechi, MD-4927, Tel.0-249-75367
 25. Biblioteca publică pentru copii s. Limbenii Vechi, MD-4927  Tel.0-249-75329
 26. Biblioteca publică s. Movileni, Tel. 0-249-58643,  MD-4930
 27. Biblioteca publică s. Petrunea, MD-4929
 28. Biblioteca publică s. Sturzovca,   MD-4931
 29. Biblioteca publică s. Tomeşti, MD-4911
 30. Biblioteca publică s. Ustia, MD-4932, Tel.0-249-51378
 31. Biblioteca publică s. Viişoara, MD-4933

 

***

Biblioteca Publică Raională Hânceşti “Antonie Plămădeală”
Str. Varlaam, nr.1, Hânceşti, cod MD-3401
Tel.: 0-269-23070
Director  Mariana Jalbă
Tel.: 0-269-23070; e-mail: brplamadeala@mail.md, web: www.biblioteca-hincesti.com

Şef Secţie Cultură Hânceşti – Tudor Plăcintă
Tel.: 0-269-22841
Specialist în problemele muzee, patrimoniu şi biblioteci – Valentina Cotorobai, Tel: 0-269-230 76

 1. Biblioteca orăşenească pentru copii Hânceşti, str. Mitropolitul Varlaam 1, MD-3400 Tel.0-269-23070
 2. Biblioteca Filiala Carte Românească Hânceşti, MD-3400
 3. Biblioteca publică s. Bălceana, Tel. 0-269-38504,  MD-3412
 4. Biblioteca publică s. Bobeica, MD-3413
 5. Biblioteca publică s. Boghiceni, MD-3414, Tel.0-269-42478
 6. Biblioteca publică s. Bozieni, MD-3415, Tel.0-269-59246
 7. Biblioteca publică s. Bratianovca, MD-3446
 8. Biblioteca publică s.Bujor, MD-3416, Tel.: 0-269-72526
 9. Biblioteca publică pentru copii s. Bujor, MD-3416, Tel.0-269-72526
 10. Biblioteca publică s.Buţeni, MD-3417, Tel. 0-269-52126
 11. Biblioteca publică pentru copii s. Buţeni, MD-3417, Tel.0-269-52302
 12. Biblioteca publică s.Caracui, Tel. 0-269-31136,  MD-3419
 13. Biblioteca publică s.Cărpineni, MD-3420, Tel.0-269-28399
 14. Biblioteca publică pentru copii s. Cărpineni, Tel. 0-269-76128,  MD-3420
 15. Biblioteca publică s.Căţăleni, MD-3420, Tel.0-269-53238
 16. Biblioteca publică s.Cioara, MD-3440, Tel. 0-269-42415
 17. Biblioteca publică s.Călmăţui, MD-2418, Tel.0-269-32242
 18. Biblioteca publică s.Corneşti, MD-3448, Tel. 0-269-44321
 19. Biblioteca publică s. Cotul Morii, MD-3422, Tel. 0-269-35357
 20. Biblioteca publică s.Crasnoarmeisc, MD-3423, Tel. 0-269-71727
 21. Biblioteca publică pentru copii s. Crasnoarmeisc, MD-3423 Tel. 0-269-71060
 22. Biblioteca publică s.Ciciuleni  MD 6422, Tel. 0-269-33236
 23. Biblioteca publică pentru copii s. Ciciuleni, Tel. 0-269-32236,  MD 6422
 24. Biblioteca publică s. Dahnovici, MD 3413, Tel.0-269-56432
 25. Biblioteca publică s. Dancu, MD 3424, Tel. 0-269-64414
 26. Biblioteca publică s. Drăguşeni MD 3425, Tel. 0-269-56741
 27. Biblioteca publică s. Drăguşenii Noi, MD 3425
 28. Biblioteca publică s. Dubovca, MD 3426, Tel. 0-269-59647
 29. Biblioteca publică s. Fârlădani, str.Ştefan cel Mare, 2  Tel. 0-269-30237,  MD 3427
 30. Biblioteca publică s. Fundul Galbenei, MD 3428, Tel. 0-269-15590
 31. Biblioteca publică s. Ivanovca, MD-3430
 32. Biblioteca publică s. Honjeşti, MD-3429, Tel. 0-269-37249
 33. Biblioteca publică s. Lăpuşna, MD-3431, Tel. 0-269-51999
 34. Biblioteca publicăpentru copii s. Lăpuşna, Tel. 0-269-51304, MD 3431
 35. Biblioteca publică s. Leuşeni, MD 3432
 36. Biblioteca publică pentru copii s. Leuşeni, Tel. 0-269-54490,  MD 3432
 37. Biblioteca publică s. Logăneşti,  Tel. 0-269-57642,  MD 3434
 38. Biblioteca publică pentru copii s. Logăneşti, Tel. 0-269-57314,  MD-3434
 39. Biblioteca publică s. Mereşeni nr.1,  MD3435
 40. Biblioteca publică s. Mereşeni nr. 2 MD 3435,
 41. Biblioteca publică s. Mireşti, MD 3437 Tel. 0-269-63236
 42. Biblioteca publică s. Mingir, MD3436, Tel. 0-269-76383
 43. Biblioteca publică pentru copii s.Mingir, Tel. 0-269-66045, MD-3436
 44. Biblioteca publică s. Negrea, MD3438
 45. Biblioteca publică s. Nemţeni, MD 3439, Tel.0-269-79238, 0-269-79297
 46. Biblioteca publică s. Obileni, MD3440, Tel.0-269-35297
 47. Biblioteca publică s. Oneşti, Tel. 0-269-58271, MD3441
 48. Biblioteca publică s. Paşcani, MD-3442,
 49. Biblioteca publică s. Pereni, MD3443
 50. Biblioteca publică s. Pervomaisc, MD3444, Tel. 0-269-41245
 51. Biblioteca publică s. Pogăneşti, MD3445, Tel.0-269-48246
 52. Biblioteca publică s. Sarata Galbenă nr. 1, MD3446 , Tel. 0-269-50442
 53. Biblioteca publică s. Sarata Galbenă nr. 2, MD3446, Tel.0-269-50277
 54. Biblioteca publică copii s. Sărata Galbenă, MD 3446, Tel. 0-269-50137
 55. Biblioteca publică s. Sărata Mereşeni, MD3447
 56. Biblioteca publică s. Sărăteni, MD3440, Tel. 0-269-35384
 57. Biblioteca publică s. Secăreni, MD3448, Tel.0-269-44257
 58. Biblioteca publică s. Sofia, MD3449, Tel.0-269-49390
 59. Biblioteca publică s. Stolniceni, MD3450,
 60. Biblioteca publică s. Sepoteni, MD3451, Tel. 0-269-65243
 61. Biblioteca publică s. Topor, MD3400, Tel.0-269-26019
 62. Biblioteca publică s. Voinescu, MD3432, Tel.0-269-45417
 63. Biblioteca publică pentru copii s.Voinescu, MD 344, Tel.0-269-453-43

***

Biblioteca Publică Orăşenească “Petre Ştefănucă” Ialoveni
Str. Basarabia, 1, Ialoveni, cod MD-6800
E-mail: bibial@gmail.com
Web: www.bibialoveni.com.md
Director  Larisa Petcu, tel.: 0-268-21189
E-mail: bibial@gmail.com.md
Şef Secţie Cultură Ialoveni – Claudia Şerşun, e-mail: sectiacultura@gmail.com
Tel.: 0-268- 26604

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee –Sofia Muşat,
Tel.: 0-268-26004

 1. Biblioteca publică filiala de carte românescă ”N.Titulescu” MD-6800, Tel.0-268-21189
 2. Biblioteca publică (filiala copii) „Spiridon Vangheli” Ialoveni, Str. Tolstoi 3 MD-6800, Tel.0-268-22891, e-mail: bibvanial@gmail.com
 3. Biblioteca publică s.Alexandrovca, MD-7721, Tel.0-268-27753
 4. Biblioteca publică “Alexandru David” s. Bardar, MD-6811, Tel.0-268-37454
 5. Biblioteca publică pentru copii s. Bardar, MD-6811, Tel.0-268-37460
 6. Biblioteca publică s. Cărbuna, MD-7713, Tel.0-268-65224
 7. Biblioteca publică s. Cigârleni, MD-7715, Tel.0-268-62317
 8. Biblioteca publică s. Costeşti, str. Ştefan cel Mare MD-6813 Tel.: 0-268-51391,  e-mail: amiglob@email.ro
 9. Biblioteca publică s. Gangura, Tel. 0-268-53413
 10. Biblioteca publică “Andrei Vartic”, s. Dănceni,  MD-6814, Tel.0-268-34421e-mail: bibliodanceni@yahoo.com
 11. Biblioteca publică s. Hansca, MD-6815, Tel.0-268-56281
 12. Biblioteca publică s. Homuteanovca, Tel. 0-268-94720,  MD-7721
 13. Biblioteca publică s. Horeşti, MD-6816, Tel.0-268-58368
 14. Biblioteca publică pentru copii s. Horeşti, MD-6816, 0-268-58536
 15. Biblioteca publică “Grigore Vieru” s. Horodca, MD-6817, Tel.0-268-40117
 16. Biblioteca publică s. Malcoci, MD-6818, Tel. 0-268-31582
 17. Biblioteca publică s. Mileştii Mici, MD-6819, Tel.0-268-68258
 18. Biblioteca publică s. Misovca,  Tel. 0-268-94528
 19. Biblioteca publică s. Moleşti, MD-6820, Tel. 0-268-55255
 20. Biblioteca publică s. Nimoreni, MD-6821, tel.0-268-32203
 21. Biblioteca publică s. Piatra Albă, MD-6822, Tel.0-268-68033
 22. Biblioteca publică s. Pojăreni, MD-6823, Tel. 0-268-36168
 23. Biblioteca publică s. Puhoi, MD-6824, Tel. 0-268-63301
 24. Biblioteca publică pentru copii s. Puhoi, MD-6824, Tel.0-268-63444
 25. Biblioteca publică s. Răzeni, MD-7727, Tel.0-268-64577
 26. Biblioteca publică s. Ruseştii Noi, MD-6825, Tel.0-268-41692
 27. Biblioteca publică s. Sociteni, MD-6826, Tel.0-268-35354
 28. Biblioteca publică s. Suruceni, MD-6827, Tel.0-268-33018
 29. Biblioteca publică s. Ţîpala, MD-6828, Tel. 0-268-61841
 30. Biblioteca publică s. Ulmu, MD-6829, Tel. 0-268-47387
 31. Biblioteca publică s. Văratic, Tel. 0-268-94110,  MD-7731
 32. Biblioteca publică s. Văsieni, MD-6830, Tel.0-268-44481
 33. Biblioteca  publică  s. Zămbreni, MD-6831, Tel. 0-268-57532

 

***

Biblioteca Publică Raională Leova
Str. Ştefan cel Mare, 67, or. Leova, cod MD-6300
Tel.: 0-263-23175;
E-mail: contact@biblioteca-leova.org, web: http://www.biblioteca-leova.org
Director  Valentina Naşco, tel.: 0-26323175
E-mail: biblioteca.leova@gmail.com
Şef Secţie Cultură: Mihail Suruc
Tel.: 0-263-24175
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Zinaida Marinov, Tel.: 0-263-24640

  1. Biblioteca orăşenească Leova filiala nr.1 Str. Victoriei 2, MD-6300, Tel.0-263-21600
  2. Biblioteca publică pentru copii Leova, MD-6300, Tel.0-263-23175
  3. Biblioteca publică or. Iargara str. 31 august 47, MD-6321 Tel.0-263-63449
  4. Biblioteca publică pentru copii or. Iargara, str. 27 August, MD-6321
  5. Biblioteca publică s. Băiuş, MD-6311, Tel.0-263-70301
  6. Biblioteca publică s. Beştemac, MD-6312, Tel.0-263-59253
  7. Biblioteca publică s. Borogani, MD-3830, Tel. 0-263-71310
  8. Biblioteca publică pentru copii s. Borogani, MD-3830, Tel. 0-263-71313
  9. Biblioteca publică s. Cazangic, MD-6313
  10. Biblioteca publică s. Ciadâr, Tel. 0-263-92448,  MD-6314
  11. Biblioteca publică s. Câmpul Drept, MD-6327
  12. Biblioteca publică s. Colibabovca, MD-6316, Tel.0-263-51293
  13. Biblioteca publică s. Covurlui, MD-6317, Tel.0-263-78324
  14. Biblioteca publică pentru copii s. Covurlui, MD-6317, Tel.0-263-78219
  15. Biblioteca publică s. Copcui, Tel. 0-263-74213, MD-6318
  16. Biblioteca publică s. Cneazevca, MD-6315, Tel. 0-263-46428
  17. Biblioteca publică s. Filipeni, MD-6319 Tel. 0-263-40221
  18. Biblioteca publică pentru copii s. Filipeni, MD-6319, Tel. 0-263-40657
  19. Biblioteca publică s. Hănăsenii Noi,  Tel. 0-263-72255,  MD-6320
  20. Biblioteca publică s. Orac, Tel. 0-263-52435,  MD-6322
  21. Biblioteca publică s. Romanovca, MD-6323
  22. Biblioteca publică s. Sărata-Răzeşi,MD-6325, Tel. 0-263-93335
  23. Biblioteca publică s. Sărata Nouă, MD-6324
  24. Biblioteca publică pentru copii s. Sarata Nouă, MD-6324 Tel. 0-263-62433
  25. Biblioteca publică s. Sărăteni, MD-6326
  26. Biblioteca publică s. Sărăţica Veche, Tel. 0-263-93459,  MD-6332
  27. Biblioteca publică s. Sărăţica Nouă, MD-6327, Tel.0-263-73310
  28. Biblioteca publică s. Sârma, MD-6328, Tel.0-263-71289
  29. Biblioteca publică s. Tomai, MD-6331,
  30. Biblioteca publică pentru copii s. Tomai, MD-6331
  31. Biblioteca publică s. Tigheci, MD-6329, Tel.0-263-45392
  32. Biblioteca publică nr.1 s. Tochile-Răducani, MD-6330, Tel.0-263-54373
  33. Biblioteca publică nr.2 s. Tochile-Răducani, MD-6330 Tel.0-263-54475
  34. Biblioteca publică s. Troiţa, str. Stroitelea 18, MD-6333, Tel. 0-263-57366
  35. Biblioteca publică s. Tomaiul Nou, MD-6332, Tel.0-263-93555
  36. Biblioteca publică s. Vozniseni, Tel. 0-263-57306, MD-6334

 

Biblioteca publică Raională Nisporeni
Str. Livezilor, 1, or. Nisporeni, cod MD-6401
Tel.: 0-264-22348
Director : Elizaveta Tâmbur, tel.: 0-264-22348
Şef Secţie Cultură – Aurelia Andronachi

Tel.: 0-264-24403
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee – Mucu Nadejda
Tel.: 0-264-23711

 

2.  Biblioteca publică filiala Nr.1, Nisporeni, Str. I. Creangă 36, MD -6401, Tel.0-264-23529

 1. Biblioteca publică filiala Nr.2, Nisporeni, Str.M Eminescu 40 MD -6401, Tel.0-264-25243
 2. Biblioteca pentu copii Nisporeni, Str. Ioan Vodă 2, MD-6041
 3. Biblioteca publică s. Băcşeni, MD-6411
 4. Biblioteca publică s. Bălăneşti, MD-6412
 5. Biblioteca publică s. Bălăureşti, MD-6413, Tel.0-264-48285
 6. Biblioteca publică s. Bărboieni, MD-6414, Tel.0-264-43716
 7. Biblioteca publică s. Boldureşti, MD-6415
 8. Biblioteca publică s. Bolţun, MD-6416
 9. Biblioteca publică s. Brătuleni, MD-6417
 10. Biblioteca publică s. Bursuc, MD-6418
 11. Biblioteca publică s. Ciorăşti, MD-6421
 12. Biblioteca publică s. Ciuteşti, MD-6423
 13. Biblioteca publică s. Călimăneşti, MD-6419
 14. Biblioteca publică s. Cristeşti, MD-6424
 15. Biblioteca publică s. Cârneşti, MD-6417
 16. Biblioteca publică s. Drojdieni, MD-6437
 17. Biblioteca publică s. Găureni, MD-6412
 18. Biblioteca publică s. Grozeşti, MD-6427
 19. Biblioteca publică s. Isăicani, MD-6428
 20. Biblioteca publică s. Iurceni, MD-6429, Tel.0-264-49578
 21. Biblioteca publică s. Marinici, MD-6430
 22. Biblioteca publică s. Mileşti, MD-6432, Tel.: 0-264-40551, e-mail: mitcumaria@mail.ru
 23. Biblioteca publică s. Păruceni, MD-6433, Tel.0-264-48611
 24. Biblioteca publică s. Selişte, MD-6434
 25. Biblioteca publică s. Soltăneşti, MD-6435
 26. Biblioteca publică s. Şendreni, MD-6436
 27. Biblioteca publică s. Şişcani, Nr.1, MD- 6437
 28. Biblioteca publică s. Şişcani, Nr.2, MD-6437
 29. Biblioteca publică s. Valea-Trestieni, MD-6438
 30. Biblioteca publică s. Vărzăreşti, MD-6439
 31. Biblioteca publică s. Vânători, MD-6440
 32. Biblioteca publică s. Zberoaia, MD-6441

***

Biblioteca Publică Orăşenească Ocniţa
Str. Independenţei, 49
Ocniţa, cod MD-7101
Republica Moldova
Tel.: 0-271-23034
Director: Maia Taraban, e-mail: maia-taraban@rambler.ru

Şef Secţie Cultură- Belonoşca Ludmila

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee: Eugenia Adamciuc

Tel: 0-271-21429, e-mail: sc_ocnitsa@mail.ru

 1. Bibliotecă publică or.Otaci, Str.Libertăţii, 35, Şef de bibliotecă Filatov Vladimir MD-7106 Tel.0-271-93136
 2. Biblioteca publică filială or.Otaci,  Şef de bibliotecă Rîbac Svetlana MD 7101, Tel. 0-271-93136
 3. Bibliotecă pentru copii s. Otaci, Şef de bibliotecă Balta Lilia MD -7101, Tel. 0-271-93136
 4. Biblioteca publică or. Frunze, Str. Centrală, 10,  Şef de bibliotecă Borovskaia Larisa MD-7108  Tel. 0-271-61018
 5. Biblioteca publică s. Bârnova, MD-7113,  Şef de bibliotecă Caraiman Antonina  Tel.0-271-54222
 6. Biblioteca publică s. Berezovca, MD-7114,  Şef de bibliotecă Roşu Lina Tel. 0-271-93009
 7. Biblioteca publică s. Calaraşovca, MD-7114, Şef de bibliotecă Ghindă Nina Tel.0271-63093
 8. Biblioteca publică s. Codreni, MD-7113,  Şef de bibliotecă Ciornaia Svetlana Tel.0-271-53757
 9. Biblioteca publică s. Clocuşna, MD-7116, Şef de bibliotecă Golovatîi Ludmila  Tel.0-271-43484
 10. Biblioteca publică s. Corestăuţi, MD-7118,  Şef de bibliotecă  Batîri Liubovi  Tel.0-271-94104
 11. Biblioteca publică s. Dângeni, MD-7119, Şef de bibliotecă Curdov Tatiana Tel.0-271-77292
 12. Biblioteca publică s. Gârbova, MD-7121, Şef de bibliotecă Lîsîi Ana  Tel.0-271-59002
 13. Biblioteca publică s. Grinăuţi-Moldova, MD-7122  Şef de bibliotecă Covali Ana  Tel. 0-271-74427
 14. Biblioteca publică s. Grinăuţi-Raia, MD-7123,    Şef de bibliotecă Scrijan Iraida  Tel.0-271-74180
 15. Biblioteca publică s. Hădărăuţi, MD-7124, Şef de bibliotecă  Pîrlea Viorica Tel. 0-271-76092
 16. Biblioteca publică s. Lencăuţi, MD-7125,  Şef de bibliotecă Sacara Ana  Tel. 0-271-52511
 17. Biblioteca publică s. Lipnic, MD-7126   Şef de bibliotecă Tombrachevici Emilia  Tel. 0-271-64592
 18. Biblioteca publică s. Mereşeuca, MD-7127 Şef de bibliotecă  Groapă Inga  Tel.0-271-93335
 19. Biblioteca publică s. Mihălăşeni, MD-7128, Şef de bibliotecă  Zaharco Ludmila Tel. 0-271-73124
 20. Biblioteca publică s. Naslavcea, MD-7129,   Şef de bibliotecă Naslavcea Elena Tel.0-271-56091
 21. Biblioteca publică s. Ocniţa, MD-7130,   Şef de bibliotecă Vornicesco Ludmila Tel. 0-271-51141
 22. Biblioteca publică s. Paladea, MD-7112,  Şef de bibliotecă  Lazari Silvia Tel. 0-271-75204
 23. Biblioteca publică s. Paustova, MD-7120, Şef de bibliotecă Coticova Uliana Tel.0-271-64589
 24. Biblioteca publică s. Rediul-Mare, MD-7131, Şef de bibliotecă   Papuc Maria Tel.0-271-57242
 25. Biblioteca publică s. Rujniţa, MD-7132  Şef de bibliotecă Dziubac Natalia  Tel. 0-271-75046
 26. Biblioteca publică s. Sauca, MD-7133,  Şef de bibliotecă Cojocari  Margareta Tel.0-271-29144
 27. Biblioteca publică s. Unguri, MD-7134,   Şef de bibliotecă Belous Eugenia Tel.0-271-62207
 28. Biblioteca publică s. Vălcineţ, MD-7135,  Şef de bibliotecă Ursu Alla  Tel. 0-271-53277
 29. Biblioteca publică  s. Verejeni, Şef de bibliotecă Seminciuc Diana, tel. 0-271-52205

 

***

Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” Orhei
Bd. M. Eminescu, 4, or. Orhei, cod MD-3500
Tel.: 0-235-23684
Tel./fax: 0-235-23684
E-mail: bib_orhei@bk.ru,  web: http://donici-lib.org/
Director  Lidia Sitaru, tel.: 0-235-23684, e-mail: lidia_sitaru@mail.ru
Şef Secţie Cultură – Gheorghe Guriuc, tel: 0-235-22648

 1. Biblioteca Publică orăşenească pentru Copii „I.Creangă” Orhei, Str.Renaşterii Naţionale, 16, MD 3501, Tel.: 0-235-23623,  Şef de bibliotecă Zinaida Aldamachi,  e-mail: bibcopiiorhei@mail.md
 2. Biblioteca orăşenească ”Bucuria” Orhei Str. Unirii 142, MD-3501 Tel.: 0-235-23826
 3. Biblioteca publică „Nordic” or. Orhei, Str. Negruzzi, 117, Tel. 0-235-29574, MD-3501
 4. Biblioteca „Slobozia Doamnei” Str.31 August 75, or. Orhei MD-3501, Tel.: 0-235-32810,  e-    mail: bib_sl@mail.ru
 5. Biblioteca publică „Lupoaica” Orhei, Str. Stejarilor, 1, Tel. 0-235-24676,  MD- 3501
 6. Biblioteca publică s. Berezlogi, MD-3511
 7. Biblioteca publică s. Bieşti,MD-3512
 8. Biblioteca publică s. Bolohan, MD-3513, Tel.: 0-235-40408
 9. Biblioteca publică s. Brăneşti, MD-3515 Tel. 0-235-76331
 10. Biblioteca publică s. Brăviceni, MD-3514
 11. Biblioteca publică s. Bulăieşti, MD-3517
 12. Biblioteca publică s. Butuceni, MD 3552
 13. Biblioteca publică s. Camencea, MD 3526 Tel. 0-235-53885
 14. Biblioteca publică s. Chiperceni, MD-3518 Tel. 0-235-75282
 15. Biblioteca publică s. Ciocâlteni, MD-3519
 16. Biblioteca publică s. Clişova, MD-3521, Tel. 0-235-52730
 17. Biblioteca publică s. Cucuruzeni, MD-3522 Tel.: 0-235-66579, e-mail: bib.cucuruzeni@mail.md, Şef de bibliotecă : Galina Căruţă
 18. Biblioteca publică s.Donici, MD-3526
 19. Biblioteca publică s. Dâşcova, MD-3525, Tel 0-235-93201
 20. Biblioteca publică s. Fedoreuca,MD-3519 Tel. 0-235-71546
 21. Biblioteca publică s. Furceni, MD-3527
 22. Biblioteca publică s. Ghetlova, MD-3528, Tel. 0-235-61266
 23. Biblioteca publică s. Hâjdieni,MD-3529
 24. Biblioteca publică s. Hulboaca, MD-3530, Tel. 0-235-61428
 25. Biblioteca publică s. Isacova, MD-3531
 26. Biblioteca publică s. Ivancea, MD-3532, Tel 0-235-93289
 27. Biblioteca publică s. Izvoare, MD-3533
 28. Biblioteca publică s. Jora de Mijloc, MD-3534, Tel. 0-235-55870
 29. Biblioteca publică s. Jora de Sus, MD-3535, Tel. 0-235-55851
 30. Biblioteca publică s. Lopatna, MD-3535, Tel 0-235-74098
 31. Biblioteca publică s. Lucăşeuca, cod MD-3545, Tel. 0-235-44001
 32. Biblioteca publică s. Mana, MD-3524, Tel. 0-235-64282
 33. Biblioteca publică s. Mălăieşti, MD-3536
 34. Biblioteca publică s. Mitoc, MD-3503
 35. Biblioteca publică s. Mârzaci, MD-3517, Tel 0-235-63349
 36. Biblioteca publică s. Mârzeşti, MD-3537 , Tel. 0-235-63352
 37. Biblioteca publică s. Morozeni, MD-3538, Tel. 0-235-57169
 38. Biblioteca publică s. Neculaeuca, MD-3539
 39. Biblioteca publică  s.Inculeţ, Ocniţa-Răzeşi, MD-3522
 40. Biblioteca publică s. Pelivan, MD-3540
 41. Biblioteca publică s. Peresecina, MD-3541
 42. Biblioteca publică s. Piatra, MD-3542
 43. Biblioteca publică s. Podgoreni, MD-3543, Tel. 0-235-50214
 44. Biblioteca publică s. Pohrebeni, MD-3544, Tel 0-235-65294
 45. Biblioteca publică s. Pohorniceni, MD-3542
 46. Biblioteca publică  s. Puţuntei, MD-3542
 47. Biblioteca publică s. Selişte, MD-3545
 48. Biblioteca publică s. Sirota, MD-3546
 49. Biblioteca publică s. Step-Soci, MD-3547
 50. Biblioteca publică s. Susleni, MD-3548, Tel. 0-235-62551
 51. Biblioteca publică s. Şercani,MD-3544, Tel. 0-235-65764
 52. Biblioteca publică s.Tabăra, MD-3553, Tel. 0-235-59344
 53. Biblioteca publică s. Teleşeu, MD-3550, Tel. 0-235-54340
 54. Biblioteca publică s. Târzieni, MD-3536, Tel. 0-235-92664
 55. Biblioteca publică s. Trebujeni, MD-3552, Tel. 0-235-56070
 56. Biblioteca publică s. Vatici, MD-3553, Tel. 0-235-59006
 57. Biblioteca publică s. Vâprova, MD-3554
 58. Biblioteca publică s. Vâşcăuţi, MD-3555, Tel. 0-235-67340
 59. Biblioteca publică s. Voroteţ, MD-3556, Tel. 0-235-92098
 60. Biblioteca publică s. Zahoreni, MD-3543
 61. Biblioteca publică s. Zorile, Şef de bibliotecă Galina Vertilă, Tel. 0-235-69708 , e-mail: ibzorile@mail.ru

 

                                                       ***

Biblioteca Publică Raională Rîşcani

Str. Independenţei, 56
Rîşcani, MD-5600
Republica Moldova
Tel.: 0-256-24961
Director: Galina Sacaliuc

Şef Secţie Cultură-Emilia Garbuz, Tel. 0-256-22648, 0-256-24565

Specialist principal în domeniul biblioteci, patrimoniu şi muzee – Claudia Gherman

Tel. 0-256-24565  

 1. Biblioteca  publică pentru copii  Or. Rîşcani, str. 31 August 48 Tel. 2 30 87
 2. Biblioteca publică or. Costeşti, str. Prieteniei, 1 MD-5617
 3. Biblioteca  pentru copii s.Costeşti, str. Prieteniei, 1 MD-5617
 4. Biblioteca publică s. Aluniş, MD-5612
 5. Biblioteca publică s. Balanul Nou, MD-5603
 6. Biblioteca publică s. Branişte, MD-5614
 7. Biblioteca publică s. Borosenii Noi, MD-5613, Tel.48-2-18
 8. Biblioteca publică s. Corlăteni, Tel. 56-0-87  MD-5616
 9. Biblioteca pentru copii s. Corlăteni, Tel. 71-2-07  MD-5616
 10. Biblioteca publică s. Cucuieţii Noi, MD-5611
 11. Biblioteca publică s. Cucuieţii Vechi MD-5611
 12. Biblioteca publică s. Damaşcani, MD-5618
 13. Biblioteca publică s. Druţă, MD-5633
 14. Biblioteca publică s. Duruitoarea Veche,  MD-5618
 15. Biblioteca publică s. Duruitoarea Nouă,  MD-5619
 16. Biblioteca publică s. Gălăşeni, MD-5620
 17. Biblioteca publică s. Grinăuţi, MD-5621, Tel.46-3-72
 18. Biblioteca publică s. Hiliuţi, MD-5620  Tel. 45-3-81
 19. Biblioteca pentru copii s.Hiliuţi  Tel. 43-3-81
 20. Biblioteca publică s. Horodişte, Tel. 40-3-35 MD-5623
 21. Biblioteca publică s. Malinovscoe, MD-5625, Tel.6-53-91
 22. Biblioteca pentru copii s.Malinovskoe, MD-5625
 23. Biblioteca publică s. Mălăieşti, MD-5624, Tel.51-621
 24. Biblioteca publică s. Mihăilenii Noi, MD-5642, Tel.62-2-45
 25. Biblioteca publică s. Mihăilenii Vechi, MD-5642, Tel.76-3-64
 26. Biblioteca pentru copii  s.Mihăileni, MD 76-2-39
 27. Biblioteca publică s. Nahoreni, MD-5224, Tel. 2-69-96.
 28. Biblioteca publică s. Păscăuţi, MD-5228
 29. Biblioteca publică s. Pârjota, MD-5631
 30. Biblioteca publică s. Moşeni, MD-5627
 31. Biblioteca publică s. Petruşeni, MD-5630  Tel. 44-3-72
 32. Biblioteca publică s. Pociumbeni, MD-5633  Tel. 73-3-61
 33. Biblioteca publică s. Pociumbăuţi, MD-5632  Tel. 93-9-93
 34. Biblioteca publică s. Răcăria, MD-5634
 35. Biblioteca publică s. Rămăzan, MD-5635, tel.41-2-59
 36. Biblioteca publică s. Recea, MD-5636
 37. Biblioteca pentru copii s. Recea, MD-5636
 38. Biblioteca publică s. Singureni, MD-5615
 39. Biblioteca publică s. Sturzeni, MD-5639
 40. Biblioteca publică s. Sverdiac,  Tel. 49-2-92 MD-5637
 41. Biblioteca publică s. Şaptebani,  Tel. 51-6-26 MD-5638
 42. Biblioteca publică s. Ştiubeieni, MD-5642, tel.62-2-55
 43. Biblioteca publică s. Şumna, MD-5640
 44. Biblioteca publică s. Uşurei, MD-5641 Tel. 94-778
 45. Biblioteca publică s. Văratic, MD-5643  Tel. 92-5-43
 46. Biblioteca pentru copii  s.Văratic  Tel. 94-6-81
 47. Biblioteca publică s. Vasileuţi,  Tel. 92-9-45 MD-5642
 48. Biblioteca publică s. Zăicani, Nr.1 MD-5644
 49. Biblioteca publică s. Zăicani, Nr.2 MD-5644
 50. Biblioteca filială pentru copii s. Zăicani, MD-5644

 

***

 1. Biblioteca Publică Orăşenească “Mihai Eminescu” Rezina

Str. M.Eminescu 3, Rezina, cod MD-5400
Tel./fax: 0-254-22836, 0-254-24472
Director  Galina Davâdic
Tel./fax: 0-254- 22836, 0-254-24472

Web: www.biblioteca.rezina.md, e-mail: biblio@mtc-rz.md
e-mail: galina-davidic@mail.ru, galina.davidic@yahoo.com
Tel.: 0-254-22941

Şef Secţie Cultură-Varvara Rusu
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Galina Davâdic

 1. Filiala orăşenească maturi Rezina, Str. Matrosov  6 MD-5400, Tel.0-254-25135
 2. Biblioteca publică s. Boşerniţa, MD-5413
 3. Biblioteca publică s. Buciuşca, MD-5432
 4. Biblioteca publică s. Buşăuca, MD-5411
 5. Biblioteca publică s.Cinişeuţi, filiala copii MD-5412
 6. Biblioteca publică s. Cinişeuţi, filiala adulţi MD-5412
 7. Biblioteca publică s. Ciorna, Tel. 0-254-26266,   MD-5413
 8. Biblioteca publică s. Cogâlniceni, MD-5414
 9. Biblioteca publică s. Cuizăuca, MD-5415
 10. Biblioteca publică s. Echimăuţi, MD-5416
 11. Biblioteca publică s. Ghiduleni, MD-5417
 12. Biblioteca publică s. Gordineşti, MD-5418
 13. Biblioteca publică s. Horodişte, MD-5419
 14. Biblioteca publică s. Ignăţei, MD-5420
 15. Biblioteca publică s. Lalova, MD-5421
 16. Biblioteca publică s. Lipceni, MD-5422
 17. Biblioteca publică s. Mateuţi, MD-5423
 18. Biblioteca publică s. Meşeni, MD-5424
 19. Biblioteca publică s. Mincenii de Jos, MD-5425
 20. Biblioteca publică s. Otac, MD-5426
 21. Biblioteca publică s. Păpăuţi, MD-5427
 22. Biblioteca publică s. Pecişte, MD-5428
 23. Biblioteca publică s. Pereni, MD-5428
 24. Biblioteca publică s. Pişcăreşti, MD-5433
 25. Biblioteca publică s. Pripiceni, MD-5430
 26. Biblioteca publică s. Saharna, MD-5431
 27. Biblioteca publică s. Saharna Nouă, MD-5432
 28. Biblioteca publică s. Sârcova, MD 5433
 29. Biblioteca publică s. Slobozia-Horodişte, MD-5419
 30. Biblioteca publică s. Solonceni, MD-3434
 31. Biblioteca publică s. Tarasova, MD-3435
 32. Biblioteca publică s. Trifeşti, MD-5436
 33. Biblioteca publică s. Ţahnăuţi, MD-5437
 34. Biblioteca publică s. Ţareuca, MD-5438

***

1.     Biblioteca Publică Raională Sîngerei
str. B. Lăutaru, 29 Sîngerei MD-6200

Tel: 2 48 98 Dir. Ludmila Medvedi

 1. Biblioteca Publică Oăşenească Sîngerei str. Ştefan cel Mare, nr. 2, MD- 6200
  Tel.: 0 262 2 27 53
  E-mail: Biblioteca_Singerei@mail.md
  Dir. Lilia Costeţchii,
  Tel.: 0 262 2 33 72
  Şef Secţie Cultură – Valeriu Rusu,
  Tel.: 0 262 2 48 98
  Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Tamara Deleu,
  Tel.: 0 262 2 48 98
 2. Biblioteca publică or. Biruinţa str. Independenţei, 4, şef de bibliotecă L. Livădari
 3. Biblioteca publică com. Bălăşeşti, şef de bibliotecă T. Botnarenco, tel.: 0 262 74 0 58
 4. Biblioteca publică com. Bilicenii Noi, şef de bibliotecă L. Bejan
 5. Biblioteca publică com. Bilicenii Vechi, şef de bibliotecă Maia Balan, tel.: 026233670,

e-mail: biblbiliceniivechi@yahoo.com, weblog: http://bvbiblioteca.wordpress.com/

 1. Biblioteca publică com. Bobletici
 2. Biblioteca publică com. Bursuceni
 3. Biblioteca publică com. Chişcăreni (maturi)
 4. Biblioteca publică com. Chişcăreni (copii)
 5. Biblioteca publică com. Ciuciueni
 6. Biblioteca publică com. Coada Iazului
 7. Biblioteca publică com. Copăceni
 8. Biblioteca publică com. Coşcodeni
 9. Biblioteca publică com. Cotiujenii Mici
 10. Biblioteca publică com. Cubolta
 11. Biblioteca publică com. Cozăşti
 12. Biblioteca publică com. Dobrogea Veche
 13. Biblioteca publică com. Drăgăneşti
 14. Biblioteca publică com. Dumbrăviţa
 15. Biblioteca publică com. Grigorăuca
 16. Biblioteca publică com. Grigoreşti
 17. Biblioteca publică com. Heciul Nou
 18. Biblioteca publică com. Heciul Vechi
 19. Biblioteca publică com. Iezărenii Vechi
 20. Biblioteca publică com. Izvoare
 21. Biblioteca publică com. Marineşti
 22. Biblioteca publică com. Mihailovca
 23. Biblioteca publică com. Mîndreştii Noi
 24. Biblioteca publică com. Nicolaevca
 25. Biblioteca publică com. Octeabriscoe
 26. Biblioteca publică com. Pepeni (maturi)
 27. Biblioteca publică com. Pepeni (copii)
 28. Biblioteca publică com. Petropavlovca
 29. Biblioteca publică com. Petrovca
 30. Biblioteca publică com. Prepeliţa
 31. Biblioteca publică com. Rădoaia
 32. Biblioteca publică com. Răzălai
 33. Biblioteca publică com. Sacarovca
 34. Biblioteca publică com. Sîngereii Noi
 35. Biblioteca publică com. Slobozia Măgurii
 36. Biblioteca publică com. Sloveanca
 37. Biblioteca publică com. Tăura Veche
 38. Biblioteca publică com. Ţambula
 39. Biblioteca publică com. Ţîpleşti
 40. Biblioteca publică com. Ţîpleţăşti
 41. Biblioteca publică com. Valea Norocului
 42. Biblioteca publică com. Vrăneşti

 

 

Biblioteca Publică Orăşenească Soroca “Mihail Sadoveanu”
Str.Alexandru  cel Bun, 25, Soroca, cod MD-3006

Tel.: 0-230-22315
Tel./fax: 0-230-23336,  /Secţia Cultură Soroca
E-mail: m.sadoveanu@mail.ru
Director   Eugenia Răilean
Tel.: 0-230-23069
Şef Secţie Cultură – Grigore Bucataru Tel.: 0-230-23124
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee – Raisa Bicec
Tel.: 0-230-30066

2.       Biblioteca filiala de carte românească Basarabia or. Soroca, Str. M. Eminescu, 4 MD-3000 Şef de bibliotecă  Ungureanu, L, Tel. 0-230-22166

3.       Filiala nr. 1, or. Soroca, Str. V.Stroiescu 33, MD-3000 Tel. 0-230-32047,  Şef de bibliotecă Stavita, L.

4.       Filiala nr. 2, or. Soroca Str.Calea Bălţului 76, MD-3000 Tel.: 0-230-22144, Şef de bibliotecă  Eşanu, G.

5.       Filiala nr. 3, or. Soroca str.Petrov 2, Tel.0-230-93046, MD-3000   Şef de bibliotecă     Buruiană, S.

6.       Filiala nr. 4, or. Soroca str.Cantemir 9, MD-3000, Tel.: 0-230-29416,   Şef de bibliotecă    Ciolacu, I.

7.       Biblioteca pentru copii “Steliana Grama” or. Soroca, Str. Malamud 10, MD-3000 Tel. 0-230-26415, Şef de bibliotecă  Căldare Oxana

8.       Biblioteca publică s. Băxani, MD-3012  Tel. 0-230-77158,   Şef de bibliotecă  Romaşcan, E.

9.       Biblioteca publică  s.Balinţ,  Tel. 0-230-76466, Şef de bibliotecă  Zaremba Veronica

10.   Biblioteca publică s. Bădiceni, MD-3011 Tel. 0-230-41698,  Şef de bibliotecă  Mocan, V.

11.   Biblioteca publică s. Bulboci, MD-3014 Tel. 0-230-57507,  Şef de bibliotecă  Bulgac, S.

12.   Biblioteca publică s. Bulbocii Noi, MD-3014, Tel.0-230-57654 Şef de bibliotecă  Bulbocii-Noi

13.   Biblioteca publică s. Căinarii Vechi, MD-3015 Tel. 0-230-75545, Şef de bibliotecă     Negruţă, N.

14.   Biblioteca publică s. Cosăuţi, MD-3016 , Tel. 0-230-61155, Şef de bibliotecă  Mihaluţă, V.

15.   Biblioteca publică s. Cremenciug, MD-3052, Tel. 0-230-65527 Şef de bibliotecă  Pînzari, N.

16.   Biblioteca publică s. Cuşerniţa Nouă, MD-3043

17.   Biblioteca publică s. Cerlina, MD-6641 Tel. 0-230-59365

18.   Biblioteca publică s. Cureşniţa, MD-3017   Şef de bibliotecă  Andrieş, S.

19.   Biblioteca publică s. Cureşniţa Nouă, MD-3043   Şef de bibliotecă  Pascari, L.

20.   Biblioteca publică s. Dărcăuţi, MD-3018 Tel. 0-230-72262, Şef de bibliotecă  Grecu, S.

21.   Biblioteca publică s. Dubna, MD-3013  Şef de bibliotecă  Chiseliţă, N.

22.   Biblioteca publică s. Egoreni, MD-3021 Şef de bibliotecă  Bugai, E.

23.   Biblioteca publică s. Holoşniţa, MD-3023, Tel.0-230-70322, Şef de bibliotecă   Coşciuc, A.

24.   Biblioteca publică s. Hristici, MD-3024 Tel. 0-230-42260,  Şef de bibliotecă  Cutescu, I.

25.   Biblioteca publică s. Iarova, MD-3025 , Tel. 0-230-76260

26.   Biblioteca publică s. Iorjniţa, MD-3026  Şef de bibliotecă  Călin, T.

27.   Biblioteca publică s. Mălcăuţi, MD-3018, Tel. 0-230-72129 Şef de bibliotecă   Iaţco, A.

28.   Biblioteca publică s. Nimereuca, MD-6647, Tel. 0-230-63443

29.   Biblioteca publică s. Niorcani, Şef de bibliotecă  Diacioc, Elena

30.   Biblioteca publică s. Oclanda, MD-3027  Şef de bibliotecă  Cibotari, O.

31.   Biblioteca publică s. Ocolina, MD-3028 Tel. 0-230-44259, Şef de bibliotecă  Ganea, V.

32.   Biblioteca publică s. Parcani, MD-3029 Tel. 0-230-53079

33.   Biblioteca publică s. Pârliţa, MD-3030

34.   Biblioteca publică s. Racovăţ 1, MD- 3031, Tel. 0-230-60290  Şef de bibliotecă  Mitrofan, T.

35.   Biblioteca publică s. Racovăţ 2, MD- 3031 Tel. 0-230-60389, Şef de bibliotecă  Sandu, E.

36.   Biblioteca publică s. Redi-Cereşnovăţ, MD-3032 Tel. 0-230-40230, Şef de bibliotecă     Cebotari, M.

37.   Biblioteca publică s. Regina Maria, MD-3033, Tel. 0-230-45686  Şef de bibliotecă  Cebotari, V.

38.   Biblioteca publică s. Rubleniţa, MD-3034 Tel. 0-230-50290, Şef de bibliotecă  Petcu, Z.

39.   Biblioteca publică s. Rudi, MD-5133 Şef de bibliotecă  Blinov Rodica

40.   Biblioteca publică s. Schineni, MD-3036, Tel. 0-230-47230, Şef de bibliotecă  Ghirghilijiu, A.

41.   Biblioteca publică s. Slobozia-Cremene, MD-3037, Tel. 0-230-43229  Director Boţoc, A.

42.   Biblioteca publică s. Slobozia Nouă, MD-3135, Tel. 0-230-72300   Şef de bibliotecă  Muntean, A.

43.   Biblioteca publică s. Sobari, MD-3039, Tel. 0-230-65273   Şef de bibliotecă  Lungu, S

44.   Biblioteca publică s. Soloneţ, MD-3040   Şef de bibliotecă  Vieru, R.

45.   Biblioteca publică s. Stoicani, MD-3041, Tel. 0-230-43517, Şef de bibliotecă  Dzeţul, T.

46.   Biblioteca publică s. Şeptelici, MD-3042, Tel. 0-230-64246,  Şef de bibliotecă  Curoşu, L.

47.   Biblioteca publică s. Şolcani, MD-3043, Tel. 0-230-73507,  Şef de bibliotecă  Prisăcari, L.

48.   Biblioteca publică s. Tătăreuca Veche, MD-5138, Tel. 0-230-94529,  Şef de bibliotecă  Toma S.

49.   Biblioteca publică s. Tătărăuca Nouă, MD-5137, Tel. 0-230-48256 Şef de bibliotecă  Melnic Veaceslav

50.   Biblioteca publică s. Trifăuţi, MD-3044, Tel. 0-230-48892 Şef de bibliotecă  Lungu Carolina.

51.   Biblioteca publică s. Ţepilova, MD-3045  Şef de bibliotecă  Rusu, L.

52.   Biblioteca publică s. Vanţina, MD-3030 Tel. 0-230-62278,  Şef de bibliotecă  Alexei, V.

53.   Biblioteca publică s. Vasilcău, MD-3046, Tel. 0-230-48317, Şef de bibliotecă  Noviţchi, V.

54.   Biblioteca publică s. Vădeni, MD-3047, Tel. 0-230-49170 Şef de bibliotecă  Bulai Eugenia

55.   Biblioteca publică s. Vărăncău, MD-3048, Tel. 0-230-78714, Şef de bibliotecă  Cărauş, R.

56.   Biblioteca publică s. Visoca, MD-5142, Tel. 0-230-24026,  Şef de bibliotecă  Trofăilă, E.

57.   Biblioteca publică s. Volaove, MD-3049 , Tel. 0-230-40909, Şef de bibliotecă  Petcovschi, T.

58.   Biblioteca publică s. Voloviţa, MD-3050, Tel.0-230-46069, Şef de bibliotecă  Buruian, E.

59.

 

 

***

Biblioteca Publică Raională Străşeni “Mihail Sadoveanu
Str. M.Eminescu, 37, Străşeni, cod MD-3701,
Tel.: 0-237-22244, 0-237-22767
Tel./fax: 0-237-22244
E-mail: bibstraseni@yahoo.com
Web: http://moldova.cc/libstraseni/
Director  Nadejda Pădure,
Tel.: 0-237-22244; 0-237-22767
E-mail: nadipadure@yahoo.com
Şef Secţie Cultură – Claudia Nestor
Tel.: 0-237-27907, 0-237-28143
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Ludmila Reuţoi

Tel. 0-237-28143

 1. Filiala de carte româneascscă or. Străşeni MD-3700
 2. Biblioteca publică s. Bâcovăţ, MD- 3711 Tel. 0-237-62214
 3. Biblioteca publică s. Căpriana, MD-3712 ; Tel. 0-237-68610
 4. Biblioteca publică s. Chirianca, MD-3713
 5. Biblioteca publică s. Codreanca, MD-3714, Tel. 0-237-75502
 6. Biblioteca publică s. Cojuşna, MD- 3715; Tel. 0-237-42972
 7. Biblioteca publică s. Ciobanca, MD-3725 ; Tel  0-237-77355
 8. Biblioteca publică s. Dolna, MD-6425
 9. Biblioteca publică s. Drăguşeni, MD- 3712, Tel. 0-237-57361
 10. Biblioteca publică s. Făgureni, MD-3703, Tel.0-237-56254
 11. Biblioteca publică s. Găleşti, MD-3717 ; Tel. 0-237-53891
 12. Biblioteca publică s. Ghelăuza, MD-3718, Tel. 0-237-92780
 13. Biblioteca publică s. Grebleşti, MD-3720, Tel. 0-237-52285
 14. Biblioteca publică s. Lozova, MD-3721, Tel.: 0-237-47522
 15. Biblioteca publică s. Lupa-Recea, MD-3714, Tel. 0-237-93277
 16. Biblioteca publică s. Micleuşeni, MD-6431 ; Tel. 0-264-67231
 17. Biblioteca publică s. Micăuţi, MD-3722, Tel.0-237-64601
 18. Biblioteca publică s. Negreşti, MD-3723, Tel. 0-237-92562
 19. Biblioteca publică s. Oneşti, MD-3724, Tel. 0-237-51225
 20. Biblioteca publică s. Pănăşeşti, MD-3725, Tel. 0-237-77256
 21. Biblioteca publică s. Rasvet, MD-4435 ; Tel. 0-237-62590
 22. Biblioteca publică s. Rădeni Tel. 0-237-57763
 23. Biblioteca publică s. Recea, MD-3727 ; Tel. 0-237-41731
 24. Biblioteca publică s. Romăneşti, MD-3728, Tel. 0-237-60191
 25. Biblioteca publică s. Roşcani, MD-3729, Tel. 0-237-65478
 26. Biblioteca publică s. Sireţi, MD-3731, Tel. 0-237-71737
 27. Biblioteca publică s. Saca, MD-3718, Tel. 0-237-59240
 28. Biblioteca publică s. Scoreni, MD-3730, Tel.: 0-237-74291; Tel. 0-237-74038
  Şef de bibliotecă: Staver Olga
 29. Biblioteca publică s. Stejăreni, MD-3721
 30. Biblioteca publică s. Tătăreşti, MD-3732, Tel.: 0-237-66381
  Şef de bibliotecă: Victoria Marola, e-mail: marolavictoria@mail.ru
 31. Biblioteca publică s. Ţigăneşti, MD-37, Tel.0-237-93582
 32. Biblioteca publică s. Voinova, MD-3735, Tel. 0-237-76252
 33. Biblioteca publică s. Vorniceni, MD-3736, Tel.0-237-46864
 34. Biblioteca publică s. Zubreşti, MD-3739

 

***

 

Biblioteca Publică Orăşenească Ştefan-Vodă
Str. 31 August, nr. 2, Ştefan-Vodă, cod MD-4200
Tel.: 0-242-23025 0-242-25211
Director  Galina Musteaţă
Tel.: 0-242-23025
E-mail : cvirtual@yandex.ru
Şef Secţie Cultură – Anatol Cadu,
Tel.: 0-242-22648
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – Lia Banari, e-mail: cadu@mail.md, tel.: 0-242- 22648

 1. Biblioteca pentru copii or. Ştefan -Vodă, Str. Alexandru cel Bun, 2 MD-4200, Tel.: 0-242-2 4798
 2. Biblioteca publică s. Alava, MD-4211 Tel.: 0-242-32238,
 3. Biblioteca publică s. Antoneşti, Str. Independenţei 10,  MD-4212 Tel.: 0-242-48266
 4. Biblioteca publică s. Brezoaia, Tel.: 0-242-93036, 0-242-93018
 5. Biblioteca publică s. Carahasani, Str Alexandru cel Bun,  MD-4214 Tel.: 0-242-42162
 6. Biblioteca publică s. Carahasani, filială pentru copii, Str. Alexandru cel Bun MD-4214 Tel.: 0-242-42501
 7. Biblioteca publică s. Căplani, Str. Ştefan cel Mare  MD-4215, Tel.: 0-242-43577
 8. Biblioteca publică s. Căplani (filială copii) MD-4215 Tel.: 0-242-43184
 9. Biblioteca publică s. Cioburciu, Str. Ştefan cel Mare MD-4216, Tel.: 0-242-35247
 10. Biblioteca publică s. Copceac, MD-4217, Tel.: 0-242-38423
 11. Biblioteca publică s. Crocmaz, MD-4218, Tel.: 0-242-46392
 12. Biblioteca publică s. Crocmaz filiala copii MD-4218 Tel.: 0-242-46292
 13. Biblioteca publică s. Ermoclia, MD-4219
 14. Biblioteca publică s. Feşteliţa, MD-4220
 15. Biblioteca publică filiala copii s. Feşteliţa  Str Biruinţei 56, MD-4220  Tel. 0-242-44359
 16. Biblioteca publică Alava s. Lazo, MD-4222, Tel.: 0-242-32238
 17. Biblioteca publică s. Marianca de Jos, MD-4224, Tel.: 0-242-32455
 18. Biblioteca publică s. Olăneşti, MD-4225
 19. Biblioteca publică (fabrica de conserve) s. Olăneşti, M-4225 Tel.: 0-242-52417
 20. Biblioteca publică filială pentru copii s. Olăneşti, Str. 31 August 142,  MD-4225 Tel.: 0-242 52725
 21. Biblioteca publică s. Palanca, Str. M.Eminescu  MD-4227, Tel.: 0-242-47533
 22. Biblioteca publică s. Popeasca, Str. Ion Creangă MD-4228, Tel.: 0-242-34327
 23. Biblioteca publică s. Purcari, MD-4229
 24. Biblioteca publică s. Răscăieţi, MD-4230, Tel.: 0-242-36632
 25. Biblioteca publică filială pentru copii s. Răscăieţi, MD-4230 Tel.: 0-242-36847
 26. Biblioteca publică s. Răscăieţii Noi, Tel. 0-242-37499,  MD-4231
 27. Biblioteca publică s. Semionovca, MD-4232, Tel.: 0-242-39249
 28. Biblioteca publică s. Slobozia, Str. Ştefan cel Mare MD-4233, Tel.: 0-242-29444
 29. Biblioteca Publică filiala pentru copii s. Slobozia, Str. Ştefan cel Mare MD-4233 Tel.: 0-242 29074
 30. Biblioteca publică s. Ştefăneşti, MD-4236, Tel.: 0-242-37283
 31. Biblioteca publică s. Talmaza, N. 1 MD-4237, Tel.: 0-242-41310
 32. Biblioteca publică s. Talmaza, N. 2  MD-4237, Tel.: 0-242-40889
 33. Biblioteca publică s. Tudora, MD-4239,  Str. Ştefan cel Mare  Tel.: 0-242-53588
 34. Biblioteca publică s. Viişoara, MD-4240, Tel.: 0-242-31299
 35. Biblioteca publică s. Volintiri, Str. Păcii  MD-4241, Tel.: 0-242-55792
 36. Biblioteca publică filială pentru copii  s. Volintiri, str. Păcii  MD-4241, Tel. 0-241-55182

 

 

 

***

Biblioteca Publică Orăşenească Şoldăneşti
Str. Păcii, 26,Şoldăneşti, MD-7200

Tel.: 0-272-25096

webmaster.bpo@gmail.com
Director: Ludmila Glijinschi, Tel. 0-272-25096

Şef Secţie Cultură-Alexandru Darciuc, Tel. 0-272-24310

Specialist principal în domeniul patrimoniu, muzee şi biblioteci-Galina Potoroacă

 1. Biblioteca pentru copii or. Şoldăneşti, st. Victoriei 12, Tel. 0-272-92719,  MD-7200
 2. Biblioteca publică Filiala nr. 1, or.Şoldăneşti, Tel. 0-272-25517, str. Regiei, MD -7200
 3. Biblioteca publică s. Alcedar, Tel. 0-272-56271,  MD-7211
 4. Biblioteca publică s. Dobruşa, Tel. 0-272-48396,  MD-7219
 5. Biblioteca publică s. Fuzăuca, MD-7220
 6. Biblioteca publică s. Găuzeni, MD.-7221
 7. Biblioteca publică s. Hlingeni, Tel. 0-272-49305,  MD-7222
 8. Biblioteca publică s. Cobâlea,  MD-7214
 9. Biblioteca publică s. Cobâlea filială copii, Tel. 0-272-51435,  MD-7214
 10. Biblioteca publică s. Cot, MD-7215
 11. Biblioteca publică s. Costiujenii Mari, Tel. 0-272-74844,  MD-7216
 12. Biblioteca publică s. Cotiujenii Mari filiala pentru copii Tel. 0-272-74499,  MD-7216
 13. Biblioteca publică s. Climăuţii de Jos, Tel. 0-272-92926,  MD- 7213
 14. Biblioteca publică s. Curătura, MD-7217
 15. Biblioteca publică s. Cuşmirca, MD-7218
 16. Biblioteca publică s. Cuşmirca filială pentru copii, Tel. 0-272-94064,  MD-7218
 17. Biblioteca publică s. Chipeşca, Tel. 0-272-60122,  MD-7212
 18. Biblioteca publică s. Mihuleni, MD-7223
 19. Biblioteca publică s. Olişcani, Tel. 0-272-44111,  MD-7224
 20. Biblioteca publică s. Parcani, Tel. 0-272-23973,  MD- 7225
 21. Biblioteca publică s. Poiana, Tel. 0-272-59125,  MD-7227
 22. Biblioteca publică s. Pohoarna, Tel. 0-272-47463,  MD-7226
 23. Biblioteca publică s. Răspopeni, MD- 7228
 24. Biblioteca publică s. Răspopeni filială pentru copii, Tel. 0-272-45450,  MD-7228
 25. Biblioteca publică s. Receşti, Tel. 0-272-48205,  MD-7229
 26. Biblioteca publică s. Rogojeni, MD-7230
 27. Biblioteca publică s. Salcia, Tel. 0-272-53155,  MD-7231
 28. Biblioteca publică s. Sămăşcani, Tel. 0-272-42360,  MD-7233
 29. Biblioteca publică s. Socola, Tel. 0-272-54257,  MD-7232
 30. Biblioteca publică s. Şestaci, MD-7234
 31. Biblioteca publică s. Şipca, MD-7235
 32. Biblioteca publică s. Vadul-Raşcov, MD-7236
 33. Biblioteca publică s. Zahorna, MD-7229

 

***

Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” Teleneşti
Str. Alexandri, nr. 8, Teleneşti, cod MD-5401

Tel.: 0-258-22646, 0-258-23401, 0-258-21162
Tel./fax: 0-258-22646
E-mail: bpotelenesti@yahoo.com

Web: www.bpotelenesti.md

Blog: www.bpotelenesti.wordpress.com
Director  Maria Furdui,
Tel.: 0-258-22646
E-mail: bpotelenesti@yahoo.com
Şef Secţie Cultură – Sergiu Poperecinii,
Tel.: 0-258-22648; 0-258-25599
Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee – loc vacant  0-258-22648

 1. Biblioteca publică s. Băneştii Noi, MD-5811, Director Sarabură Elena  Tel. 0-258-57539
 2. Biblioteca publică s. Băneştii Vechi, Tel. 0-258-57490,  MD-5811
 3. Biblioteca publică s. Bogzeşti, MD-5812, Tel. 0-258-43264
 4. Biblioteca publică s. Brânzenii Noi, MD-5813, Tel. 0-258-70334
 5. Biblioteca publică s. Brânzenii Vechi, MD-5813, Tel. 0-258-70547
 6. Biblioteca publică s. Budăi, MD-5810, Tel. 0-258-63437
 7. Biblioteca publică s. Căzăneşti, MD-5814, Tel. 0-258-72350
 8. Biblioteca publică s. Câşla, MD-5817, Tel. 0-258-92455
 9. Biblioteca publică s. Ciulucani, MD-5840, Tel. 0-258-54510
 10. Biblioteca publică s. Chiştelniţa, MD-5815, Tel. 0-258-78309
 11. Biblioteca publică s. Chiţcanii Noi, Tel. 0-258-93982,  MD-5816
 12. Biblioteca publică s. Chiţcanii Vechi, Tel. 0-258-76719, MD-5815
 13. Biblioteca publică s. Codru, MD-5824, Tel. 0-258-52241
 14. Biblioteca publică s. Codrul Nou, MD-5834, Tel. 0-258-69689
 15. Biblioteca publică s. Coropceni, MD-5832, Tel. 0-258-75379
 16. Biblioteca publică s. Crăsnăşeni, MD-5818, Tel. 0-258-61244
 17. Biblioteca publică s. Cucioaia, MD-5838,  Director Cucioaia Vera Tel. 0-258-49294
 18. Biblioteca publică s. Flutura, MD-5833, Tel. 0-258-92925
 19. Biblioteca publică s. Ghermăneşti, MD-5819, Tel. 0-258-75590
 20. Biblioteca publică s. Ghiliceni, MD-5820, Tel. 0-258-66374
 21. Biblioteca publică s. Hârtop, MD-5828, Tel. 0-258-93729
 22. Biblioteca publică s. Hirişeni, Director  Ioniţă, Natalia MD-5821, Tel. 0-258-93301
 23. Biblioteca publică s. Ineşti, MD-5822, Tel. 0-258-50162
 24. Biblioteca publică s. Leuşeni, MD-5823
 25. Biblioteca publică s. Mândreşti, MD-5825,  Director Gheorghiţă Anastasia Tel.0-258-44446
 26. Biblioteca publică s. Mihălaşa, MD-5802,  Director Lungu Alexandra
 27. Biblioteca publică s. Negureni, MD-5826,  Director  Beşliu Veronica
 28. Biblioteca publică s. Nucăreni, MD-5827,  Director Rusu Ala Tel. 0-258-46340
 29. Biblioteca publică s. Ordăşei, MD-5828, Tel. 0-258-68310
 30. Biblioteca publică s. Pistruieni, MD-5828, Director Morari Aurelia Tel.0-258-68314
 31. Biblioteca publică s. Ratuş, MD- 5829, Tel. 0-258-71280
 32. Biblioteca publică s. Sărătenii Vechi, MD-5830,  Director Popovici Anastasia Tel. 0-258-73340
 33. Biblioteca publică s. Scorţeni, MD-5831, Director Ivanova Valentina  Tel.0-258-77264
 34. Biblioteca publică s. Suhuluceni, MD-5832, Director Curchi Vera  Tel. 0-258-75294
 35. Biblioteca publică s. Târşiţei, MD-5833,  Director Tulgara Raisa Tel. 0-258-92800
 36. Biblioteca publică s. Ţânţăreni, MD-5834, Tel. 0-258-69471
 37. Biblioteca publică s. Vadul-Leca, MD-5814,  Director Melinschi Diana Tel. 0-258-72427
 38. Biblioteca publică s. Văsieni, MD-5835, Tel.: 0-258-55215
  Director : Elena Vîntu, e-mail: velena@moldova.cc
 39. Biblioteca publică  s. Verejeni, MD-5836  Director Mîrzanu Iulia  Tel. 0-258-67681
 40. Biblioteca publică s. Zahareuca, MD-5830, Director  Velcinschi Tamara Tel. 0-258-73677
 41. Biblioteca publică s. Zgărdeşti, MD-5837, Tel. 0-258-45287
 42. Biblioteca pentru copii s. Căzăneşti, MD-5814  Director Condur Ana  Tel.  0-258-72061
 43. Biblioteca pentru copii s. Chiştelniţa, MD-5815, Director Popa Ecaterina Tel. 0-258-78309
 44. Biblioteca pentru copii s. Negureni, MD-5826, Director Muntean V.
 45. Biblioteca pentru copii s. Scorţeni, MD-5831, Director Urechi A. Tel. 0-258-77329
 46. Biblioteca publică pentru copii s. verejeni, MD-5836, Director Baltag Tatiana, tel.  0-258-92357

 

***

Biblioteca Publică Raională “Dmitrie Cantemir” Ungheni
Str. Eminescu, nr. 39, Ungheni, cod MD-3606,
Tel: 0-236-20193
Tel./fax: 0-236-27934
E-mail: bibcantemir@ungheni.iatp.md
Director  Victoria Bernic
Tel.: 0-236- 27934, 0- 236- 20193
E-mail: vbernic@yahoo.com
Şef Secţie Cultură – Eugenia Baroncea, tel.: 0-236- 22648

Specialist principal în domeniile patrimoniu, muzee şi biblioteci-Vadim Pâslaru

 

 1. Biblioteca publică pentru copii or.Ungheni, Str. Eminescu 39, MD-3608, Tel.: 0-236- 2 0193
 2. Biblioteca publică orăşenească nr.1,Ungheni, Str. Ştefan cel Mare 160, Tel. 0-236-35255 MD-3608
 3. Biblioteca publică orăşenească nr. 2, Ungheni, Str.Fîntînilor 12, MD-3608, Tel.: 0-236-2 1033
 4. Biblioteca publică orăşenească pentru copii nr. 3, Str. Ştefan cel Mare, 180, MD-3606 Tel: 0-236-35255
 5. Biblioteca publică orăşenească nr. 4, Ungheni, Str.Creangă, 29, Tel. 0-236-26651,  MD-3606
 6. Biblioteca publică, Filiala de carte românească nr. 5, Ungheni, Str. Ciprian Porumbescu 1, MD-3606 Tel. 0-236-25053
 7. Biblioteca publică orăşenească nr.1 or.Corneşti, Tel. 0-236-61580,  MD-3608
 8. Biblioteca publică orăşenească nr. 2 (pentru copii), or.Corneşti, str.Ştefan cel Mare MD-3608, Tel:61-2-38
 9. Biblioteca publică orăşenească or. Pârliţa, Tel. 0-236-54144,  MD-3641
 10. Biblioteca publică s. Agronomovca, MD-3611, Tel.: 0-236-64262
 11. Biblioteca publică s. Alexeevca, MD-3612 Tel.: 0-236-71407,  Şef de bibliotecă : Vera Eloi
 12. Biblioteca publică s. Blindeşti, Tel. 0-236-63761,  MD-3644
 13. Biblioteca publică s. Boghenii Noi, Tel. 0-236-60450,  MD-3613
 14. Biblioteca publică s. Bumbăta, Tel. 0-236-44236,  MD-3615
 15. Biblioteca publică s. Buşila, Tel. 0-236-75627,  MD-3616
 16. Biblioteca publică s. Buzduganii de Jos, MD-3651
 17. Biblioteca publică s. Cetireni, Tel. 0-236-41968,  MD-3617
 18. Biblioteca publică s. Chirileni,Tel. 0-236-35565,  MD-3618
 19. Biblioteca publică s. Cioropcani, Tel. 0-236-76412,  MD-3619
 20. Biblioteca publică s. Condrăteşti, MD-3620
 21. Biblioteca publică s. Corneşti, MD-3621
 22. Biblioteca publică s. Cornova, MD-3622
 23. Biblioteca publică s. Costuleni, MD-3623, Şef de bibliotecă  : Moraru Galina
 24. Biblioteca publică s. Coşeni, MD-3624
 25. Biblioteca publică s. Floreşti, MD-3627
 26. Biblioteca publică s. Floriţoaia Veche, Tel. 0-236-41211, MD-3626
 27. Biblioteca publică s. Frăsineşti, Tel. 0-236-45441, 0-236-45927, MD-3623
 28. Biblioteca publică s. Gherman, MD-3629
 29. Biblioteca publică s. Grăseni, MD-3649
 30. Biblioteca publică s. Hârceşti, Tel. 0-236-74318,  MD-3631
 31. Biblioteca publică s. Hristoforovca, MD-3648
 32. Biblioteca publică s. Măcăreşti, MD-3632, Tel.: 0-236-45433, Şef de bibliotecă  Toma Mariana
 33. Biblioteca publică s. Măgurele, Tel. 0-236-78381,  MD-3633
 34. Biblioteca publică s. Mănoileşti, MD-3634
 35. Biblioteca publică s. Medeleni, Tel. 0-236-52048,  MD-3635
 36. Biblioteca publică s. Mirceşti, Tel. 0-236-61729,  MD-3613
 37. Biblioteca publică s. Morenii Noi, Tel. 0-236-92407,  MD-3637
 38. Biblioteca publică s. Morenii Vechi, MD-3637
 39. Biblioteca publică s. Năpădeni, MD-3638
 40. Biblioteca publică s. Negurenii Vechi,  MD-3639
 41. Biblioteca publică s. Petreşti, MD-3640
 42. Biblioteca publică s. Pârliţa, MD-3641
 43. Biblioteca publică s. Rădenii Vechi, Şef de bibliotecă  Lucia Cujbă MD-3642
 44. Biblioteca publică s. Rezina, Tel. 0-236-53032,  MD-3643
 45. Biblioteca publică s. Romanovca, MD-3608
 46. Biblioteca publică s. Sculeni, Tel. 0-236-63512,  MD-3644
 47. Biblioteca publică s. Sineşti, Tel. 0-236-77264,  MD-3646
 48. Biblioteca publică s. Semeni, MD-3640
 49. Biblioteca publică s. Stolniceni, MD-3647
 50. Biblioteca publică s. Teşcureni, Tel. 0-236-59272,  MD-3648
 51. Biblioteca publică s. Todireşti, MD-3649
 52. Biblioteca publică s. Ţâghira, Tel. 0-236-94233,  MD-3639
 53. Biblioteca publică s. Unţeşti, Tel.0-236- 41205, MD-3650
 54. Biblioteca publică s. Valea Mare, MD-3651 Tel.: 0-236-43353
 55. Biblioteca publică s. Zagarancea, Tel. 0-236-21877,  MD-3652
 56. Biblioteca publică s. Zozulenii Vechi, MD-3639

 

***

Unitatea teritorial-administrativă găgăuză

Biblioteca regională Comrat

Str. Pobedi, 46, Comrat, MD-3805

Director Maria Nedealcovâi, tel. 0-298-24546

Tel. 0-298-24935, 0-298-24546, 0-298-29146,

Specialist principal  în domeniu patrimoniu, biblioteci şi muzee – Eugenia Lulenov

Tel. 0-298-29144

***

Biblioteca Publică Orăşenească Ciadâr-Lunga

Str. Lenin 127, Ciadâr-Lunga, UTAG

Director  Valentina Paşalâ

Tel. 0-291-24082, 0-291-24004, 0-291-23937

E-mail: Ciadir-Lungapgb@mail.ru

Şef secţie Cultură  Ivanciuc Vasile

Tel. 0-291-21941

                                   ***

Biblioteca Publică Orăşenească Vulcăneşti

str. Gagarin, 44

Vulcăneşti, cod MD-5300,

Director  Raisa Onofrei, tel. 0- 253- 23439, 0-293-22860

Şef Secţie Cultură   Nebov Dumitru

Tel. 0-293-23009

Specialist principal în domeniul biblioteci, patrimoniu şi muzee – Dna Ţânţaru Vera

Tel. 0-293-22597

 

 

 

 

Reclame

10 comentarii Add your own

 • 1. regv  |  25/06/2010 la 9:34

  http://regv.wordpress.com
  Biblioteca Publică „Mihai Sadoveanu”, Soroca

  Răspunde
  • 2. cdbclub  |  25/06/2010 la 10:03

   Multumiri. Am operat schimbarea.

   Răspunde
 • 3. Ludmila Corghenci  |  23/07/2010 la 12:16

  Blogul a devenit un instrument indispensabil pentru noi, apeland foarte des la acesta si in scopul depistarii adresei operative. Nu „se deschide” pozitia biblioteci din invatamant, specializate. Mai cred ca ar fi bine sa amplasam aici adresa ABRM. Cu cel mai mare respect, L. Corghenci.

  Răspunde
  • 4. cdbclub  |  23/07/2010 la 13:13

   Ludmila, adresa BNRM poate fi accesata pe interfata la Blogroll. Cu adresele bibliotecilor din invatamant si specializate avem o problema tehnica, care va fi rezolvata cat mai repede posibil. V.O.

   Răspunde
 • 5. Maia Balan  |  24/07/2010 la 8:55

  Biblioteca publică Bilicenii Vechi,
  c. Bilicenii Vechi, r-nul Sângerei, MD-6214
  tel: 026233670,
  email: biblbiliceniivechi@yahoo.com,
  weblog: http://bvbiblioteca.wordpress.com/

  Răspunde
  • 6. cdbclub  |  24/07/2010 la 14:43

   Multumesc. Vom opera schimbarea.V.O.

   Răspunde
 • 7. Kerellane  |  20/10/2010 la 4:07

  watch satellite tv on pc
  great blog , how are you doing now eeh?

  Răspunde
 • […] Adrese […]

  Răspunde
 • 9. Dumenco Tamara  |  20/07/2011 la 16:48

  Biblioteca Publică Orăşenească Lipcani
  o. Lipcani
  r. Briceni
  s. Libertăii, 84
  tel. 24761474
  email. bibliotecalip@mail.ru

  Răspunde
  • 10. maria  |  23/08/2012 la 11:05

   Biblioteca publica locala Milesti
   satul Milesti
   raionul Nisporeni
   tel. 0264-40550
   0264-40287
   mob. 069817359

   Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogeri au apreciat asta: